Minggu, 08 Oktober 2017

cerpen sanmad gobel : tuku montor herli

dalanan wis akeh sing alus sing nyebabna siki akeh wong hobine montoran karo herli. suarane jemeger, melayune banter. wis kaya kuwe genah rodane gede. ya ora kerasa nek kejeglong luwangan cilik. mung nek soal biaya ngerawat karo bengsine ya ora umumlah. beda karo montor bebekan.tapi ya kadang ana sing duwe herli kur nggo pamer tok ya ana. genah menungsa beda beda karepane.hisam : jo... bojo... nang endi kowe ya jo. deneng amleng temen ket mau. umah koh sepi nyenyet ora tau ana kehidupane babar blas.


hindun : apa jane mas. ribut bae koh. kopi wis semanding. bolet goreng wis sepiring mentelep. kurang apa maning.


hisam : ya wis ora kurang nek babakan soal panganan. tapi genah nek ora ana kowe karo montor. rasane anta uripku.


hindun : deneng dipadakna aku karo montor. heh... sori temen ya.


hisam : ora kaya kuwe jo. mangsudku. nek lagi numpak montor herliku kuwe dadi kelingan karo kowe jo. pada kepenake nek lagi ditumpaki.


hindun : ya bedalah. nek aku ditumpaki melumah. lah nek montormu mbok njengking. olih brutune. kuwe jenenge hombreng mas.


hisam : iya ya... berarti aku salaah gawe perumpamaan ya. terus sing pas kuwe kepriwe jo.


hindun : ya ora ana sing pas lah. wong genah aku kuwe menungsa. lah kuwe montor mbok benda mati lah. ora bisa isah isah, ora bisa ngurusi gombalan. apa maning kon nyapu, ya ora gadang bisa.


hisam : oh aku nemu kiye. montorku karo bojoku ana sing mirip alias bisa dipadakna. 

hindun : apa jal mas. ora bakal ana lah.

hisam : ya ana. kowe karo montor kuwe pada pada saben wulan ngentongna raga. sing siki kudu meng bengkel. metune ora sepetil. sing sikine meng salon. ya pada uga.


hindun : hi... hi... iya ya mas. tapi kuwe ya wajarlah mas. lah siki nek montor ora dirawat mbok ora kepenak di tumpaki. pada bae nek bojo mbok. gelem apa aku ora ngrumat awak, ben plontang planteng kaya zebra cross.


hisam : ya aja lah jo. wong genah fungsine bojo nggo delengan. sing maune sumeng terus ndeleng eseme bojo. langsung padang maning uripe.


hindun : hem... gombal mukiyo. gunane kenalane karo es pe ge sih ya. dadine pinter nggombal. tak nggo ngepel bae kuwe gombale.


hisam : lah digombali be seneng koh. buktine raimu kemrabak abang. seneng mbok. kuwe nembe raine. urung liyane. mesti wis teles kuwe.


hindun : jere sapa lah. wong genah aku kesel bar ngurusi dapur. ya abang raine. lagian teles teles. enmange bocor apa payone.


hisam : yuh meng kamar. mengko tak tuduhna sebelah ngendi sing teles. kan dadi ngerti bagian ngendi sing bocor


hindun : ngapa arep meng kamar. nembe tak pel. aja jag jagan meng njero ngumah. adus bae nganah. wong lagi olih jatah bulanan koh njaluk. sabar dimin.


hisam : oalah gobel banget akune. ya wis lah.tak numpaki montorku baelah. mangkat....