Senin, 09 Oktober 2017

cerpen sanmad gobel : sedekah bumi

saben tahun nek nang daerah jawa mesti dianakna sing jenenge sedekah bumi. nek desane nang pinggir laut ya jenenge sedekah laut. ngelarung tumpengan meng tengah laut. nek nang mada mlebu ngisor gunung. ngubengna tumpengan keliling kampung. terus nggo rebutan nang bale desa nek ora ya nang lapangan. jane kuwe ganu ganune ya kur akal akalane wong duwuran sing dermawan. genah ganu pangan angel, arep aweh dilarang nang kompeni. mangkane digawe acara sedekah bumi, rebutan jere ben olih berkah. padahal pancen anu nggo bagi kesejahteraan meng wong sing angel mangan. 
yatimin : mad lur. kowe wingi olih apa rebutan gunungan tumpengan sedekah bumi nang lapangan mad.


yahya : aku gasik dewek. endog godong, sega kuning. terus karo sayuran. tak rebut terus plencing bali tak wehna mamake.


yatimin : ya cair kowe ya mad. aku wingi kalah koh. pas arep mlayu melu rebutan. ngerti ngerti regudug emak emak rombongan. ya aku kalahlah.


yahya : mangkane kudu sing pinter kowe mad. aku kuwe wis ngetutna sekang mesjid. pas di dongani. ya pas di brukna nggo rebutan. aku wis mlumpat paling pertama mad.


yatimin : oh kaya kuwe ya. tapi jane kuwe musrik apa ora ya mad. soale koh sedekah bumi koh ya.


yahya : ya ora lah mad. wong mbok didongani dimin nang mesjid. pada bae kepungan lah. nek sedekah bumi mbok akeh akehe panganan mentah. nek kepungan sing gari jel.


yatimin : oh kaya kuwe ya mad. jere kuwe gunungan jan jane kreasine para raja muslim sing pengin aweh meng rakyate. tapi ben ora keton nang kompeni. digawe model kaya kuwe. apa bener mad.


yahya : ya anu bener banget mad. ganu sedurunge ana islam. sedekah bumi kuwe ya kur bakar menyan karo aweh kembang tawur nang sawah utawa kebon. dadi masing masing sing duwe lemah.


yatimin : jane ya cerdas ya pemimpine dewek ganu ya. tapi aku ya dadi melas nek bayangna wong jaman ganu ya. mangan be angel.


yahya : ya iyalah mad. siki be akeh wong melasi koh mad. padahan wis bisa mangan enak. contone kowe mad. raimu melas banget koh.


yatimin : ha... ha... gobel kowe ya mad. apa bedane karo kowe mad. kratakan ngetutna gunungan tumpeng. apa kuwe ora termasuk golongan wong melasi. pada bae ikih. 

yahya : iya ya mad. ternyata isih ana wong melasi nang jaman moderen ya mad. ujarku wis ora ana kompeni koh ya.


yatimin : oalah gobel kowe mad. apa ora ndeleng tipi. mbok saben dina ana bae wong didemek Ka Pe Ka. kae siki sing dadi kompeni moderen mad. rampok duite negara.


yahya : iya ya mad. ganu kompeni rampok hasil bumine indonesia. siki malah wonge dewek sing dadi rampok. padahal wis dadi pejabat ya mad.


yatimin : lah mad. siki pejabat pada pinter. gawe anggaran pembangunan. ben ora keton korupsine. soale main belakang karo pemboronge. nek proyek satus juta, komisi nggo pejabat bisa nganti rongpuluh persen loh mad.


yahya : apa iya mad. akeh temen deneng ya mad. mangkane pejabat siki pada sregep banget mbangun. oalah. ujarku pejabate amanah, belani rakyate. jebule mikirna wetenge dewek mning.yatimin : nek pancen mikirna awake dewek. kudune sing nganggur digoletna pegawean. sing pengin usaha, digawekna tempate. sing kurang modal dianakna modal sing bungane enteng.


yahya : kowe dadi pejabat bae mad. tak dukunglah.


yatimin : oralah mad. aku mending dadi wong biasa bae. mbok malah dadi struk gara gara dirasani wong akeh. medeni lah.