Kamis, 12 Oktober 2017

cerpen sanmad gobel : pasar malem

nek ana tempat amba khususe nang lapangan. mesti ana bae sing ngelamar lokasine nggo pasar malem. nah isine pasar malem jane ya hiduran. kaya undar, perahu ontang anting, komedi putar alias jaran sing mubeng mubeng bae. siki genah jaman modern, ya ana tambahan sepur sepuran karo dolanan liyane. sing genah akeh bocah cilik sing seneng karo pasar malem. karo nungguni anake, biyunge jajan martabak nek ora ya galundeng. anake seneng, biyunge wareng. ramane gempung.

ramane : kang endi jane bu. jere meng pasar malem suwe temen baline. mbok ngerti wis wengi, melasi bocahan. wis wektune turu kiye. malah dolan bae. 


ibune :  lah kepriwe ramane. jere mau aku kon ngajak bocahan kon nonton pasar malem. lah siki malah disalahna. kepriwe karepe jane. 


ramane : lah ujarku pasar malem mbok kaya meng pasar biasane. kur bedane kiye bukake wengi wengi. nah meng pasar mbok biasane ibune kur sedela tok. tuku sing perlu bae. 


ibune : oalah pak... pak... ujarkulah aku sing cilikane uripe nang ngisor pemancar banyumas. cempuleke malah ramane sing jere wong kota malah ora ngerti sing jenenge pasar malem. oalah jan... jan... 


ramane : lah sing. mbok bener. pasar malem kuwe ya pasar sing anane wengi wengi mbok. aja kakehan alesan. karo nggawa nggawa urip jaman cilikan. 


ibune : lah ya wis lah. wong genah arep tak jelasna sing bener soal pasar malem. malah ngirane aku akeh alesane. ya ngonohlah, sing penting aja cerita nek lagi nang pos ronda. mbok ramane dadi isin, ora ngerti pasar malem. 


ramane : seh... seh... temenan kuwe aku salah apa. emange apa bedane pasar malem karo pasar esuk ya ibune. ngeneh dimin, jelasna karo aku. ben aku ora keton bodo nek lagi jagongan nang pos ronda. 


ibune : ya mbok. kumis dikandelna mangkane ngeyelane pol. ngeneh karo pijeti aku. mengko tak cerita. gagehan ramane. gegerku kesel, ket mau njanggleng nungguni bocahan. 


ramane : lah jan, genah wong pengin ngerti kudu sing sabar ya. wis karo cerita, kiye mbok wis lagi mijeti gegermu sing ambane kaya lapangan montor mabur. 

ibune : geh ramane. pasar malem kuwe isine hiburan. kaya undar terus komedi puter. sepur sepuran. karo akeh bakul jajanan nang sekitare. lah mau bocahan seneng banget nganti diajak bali pada bebeh. 


ramane : oh kaya kuwe ya. berarti meng kaya ancol ya. akeh tempat nggo dolanane ya bune. pantesan pada betah nang kana. nganti esuk ya gelem deyan. 


ibune : ya ora lah. wong jam rolas be wis tutup. bukak maning mengko awan jam sepuluh. kaya kuwe ramane sing ngeyele dipol polna. sing nang njero katok kuwe di polna lah mending dadi mandan dawa. 


ramane : oh gobel banget koh bojoku ya.. apa isih kurang puas karo duwene bojone apa. deneng njaluk sing dawa kaya wong pakistan apa. ya nganah golet maning. 


ibune : sing arep golet maning aku apa rika ramane. ujarku lah. dikira aku ora ngerti nek lunga ramane suka plarak plirik. ndeleng gadis sing mlesnong. langsung bungah. 


ramane : lah jere sapa. aku olih bojo kowe be wis seneng. itung itung ibadah. ben aku ora sia sia uripe nang dunya. mengko toli nang akherat ana patang puluh bidadari sing ngerubuti aku. ya bismillah. 


ibune : maksude kepriwe koh. dadi ramane mbojo aku kuwe ibadah ya. berarti aku musibah apa ujian nggo ramane. kaya kuwe apa kepriwe. ngaca dimin nganah, kaya nganteng nggantenga koh. 


ramane : uwis lah bune. aku kuwe salah ngomong. khilaf. mbok menungsa salah khilaf mbok wajarlah. ya dipangapurani ya. 


ibune : mbuh lah. aja turu nang kamar. turu nang risban bae. sebel aku.