Minggu, 01 Oktober 2017

cerpen sanmad gobel : ngopi gelas gede

siki jamane sing kerja keras dobel ekstra sing bakalane olih kasil lewih. sing santai santai ya bakalane kur olih pas pasan. tapi sing dadi masalah, akeh sing pengin santai tapi olihe akeh pada karo sing kerja keras kuwe mau. nek ora terwujud, akhire pada iri karo sirik. ngerasani wong liya sing awan wengi kerja keras. terus kudune dewek kepriwe kiye.


waginem : yu. bojone rika sing maring endi. deneng ora tau keton koh. wengi ya ora tau keton, apa maning nek awan.


warsih : ya kerja lah, masa kon nang umah bae. awan kerja, bali sedela terus mangkat kerja maning.


waginem : kerja nang endi yu. sengertiku nang daerah kene ora ana pabrik sing kerjane pul patlikur jam. proyek ya ora ana loh yu.


warsih :ya ora lah yu. mbok siki kerjanan kuwe sing digolet sing mangler. bisa kasih saben dina. ya kerja apa bae yu. genah nggo nyukupi butuh bocah.


waginem : iya ya yu. genah butuh siki nambah akeh, belanja dapur. bocah sekolah ya ora semending sangune. anake rika sih pada nang endi yu.


warsih : anake aku sing cilik dewek isih nang sd, sing tengah siki sekolah nang SMK. sing gede kuliah. ya abot mbok


waginem : ya memper yu. mangkane bojone rika ora tau nang umah ya. apa ora kesel kuwe yu. rahasiane apa bojone rika bisa sehat terus.


warsih : ya ora ana rahasia apa apa lah yu. kur nek bar sarapan, terus nginum kopi ireng karo gelas gede. mangane wareg dadi ora jajan.


waginem : oh kaya kuwe tok. lah terus kerjane ngapa yu. bojoku mbok diajaklah. saben dina gunane kur nang lapan. dadi tukang ngeburna dara tok lah.

warsih : kerja ngapa lah bojoku. kerpenak bojomu lah. kur kon ngeburna dara, be sing wadon kalunge gede banget koh. mendot ketone nek dienggo.waginem : ha... ha.. yayune bisa bae koh. kiye kalung kan aku gole diwei nang pacare. nek ngendelna bojone dewek ya ora bakallah.


warsih : deneng pacare yu. berarti rika selingkuh ya yu. ora olih kuwe yu. duwe bojo koh, deneng selingkuh.


waginem : siki tah wis ora yu. wis putus. jere pacare aku sibuk. awan kerja wengi ya kerja. nah kiye kalung nggo kenang kenangan ceritane.


warsih : ya syukurlah nek wis ora selingkuh. melasi bojone lah yu. mbok saben dina kerja. nganti ora sempet ngeloni bojone dewek koh.


waginem : waginem : lah mangkane kuwe yu. aku pengin adol kalung kiye. arep nggo modal bukak warung lah. ben bisa rewangi bojoku.

warsih : ya maen kuwe. nganah meng pasar mumpung isih awan. toli toko emas isih pada bukak. lumayan kuwe nek dadi duit.

waginem : iya yu pancen kiye be arep meng pasar. mangkane aku aku adoh adoh mampir ngumahe yayune. arep njaluk surat surat kalung kiye sing dibenahi bojone yayune nang lemari gelas, jere ngisore ana lacine.


warsih : maksude kepriwe koh. deneng njaluk surate meng inyong. apa hubungane karo bojone aku koh.


waginem : anu kiye yu. kalung kiye sing aweh bojone yayune. ganu kan suwe pacaran karo aku yu. tapi siki wis putus yu.


warsih : apa !!!!! ( gedubrak semaput )