Selasa, 03 Oktober 2017

cerpen sanmad gobel : nembak bajing

wis suwe nang perantauan, dadi kangen karo suasana nang ndesane dewek. senajan nang pelosok. tapi genah kuwe ndesa tumpah darahe. dadi marekna kangen nek lagi nang perantauan. apa maning siki lagi usum hobi sing anyar, ya kuwe hobi nembak. tapi nek nembak manuk genah ora apik nggo alam soale nek ora ana manuk, bakalan ora ana sing mangani kewan hama. mangkane siki sing hobi ne nembak pada milih ngicer bajing. terus kepriwe ceritane.


palpol : kulonuwun mad. assalamualaikum lik. sampurasun kang. selamat sing bang. gud net mister. jan ora metu bae koh ya. apa tak bom bae ya. 


plontos : wueh... ngapa kowe ya mad. bocah gobel. kesuwen nang perantauan dadi madan miring apa ya. arep mertamu koh kakehan polah ya. 


palpol : sih lah. cempuleke sing duwe umah malah nang mburiku. ujarku kowe mati mad, soale tak celuki bola bali ora ana suarane. 


plontos : gobel kowe ya mad. wis cem, kowe arep ngapa meng ngeneh. aja dadi gemblung nang kene lah. ora ana sega wadang soale. 


palpol : sabar mad bro sabar. aja gawe engmosi dimin. aku arep ngajak bisnis mad. dijamin cair lah mad. gelem apa ora, nek ora ya wis tak golet liyane bae mad. 


plontos : bisnis apa mad. gelem aku lah. suwe kiyeh dompete aku ora ana isine bae. 


palpol : ya diisi kertas bae. toli dadi kandel dompete. gyeh nembak bajing yuh. mengko daginge digawe dendeng, terus nggo bahan gawe abon. 


plontos : sih lah. ujarku bisnis apa. nembak bajing kuwe tah hobi mad. udu bisnis. lagian mending nembak manuk. genah ana duite. tembak sewiwine, diobati sedela. wis mari, bisa di dol larang. 


palpol : yah kuwe wong sing uteke loro. dadi nggole mikir ora tau bener. dikira dewek tok apa sing urip nang dunya kiye. mbok mengko dewek duwe anak putu. lah nek siki manuke di tembaki kabeh, mengko putu ne kowe arep ndeleng apa. 

plontos :  lah nggole mikir adoh temen mad. sing penting cukup nggo mangane dewek dimin. soal anak putu kuwe pasrahna karo gusti alloh bae. 


palpol : lah kiye sing bakalane tua ne ngerepotna. siki kowe nembaki manuk wis ana limang tahun. endi hasile. mbok kur nggo mangan tok. tapi deleng kae bakul manuk. bisa tuku lemah. siki malah wis ternak dewek. duite akeh. 


plontos : nek bakul manuk kan sejen mad. modale gede kae. lah nek aku mbok modal apa jajal. wis ayuh karo mlaku. jere arep nembak bajing. wis ana pelore mbok. 


palpol : aja khawatir. akeh mad. tembakanku ya siki wis akurat banget. jaminan olih akeh mad. gyeh. aku tah bebeh debat karo kowe soal modal karo cara mikirmu. siki tak ceritakna karepe aku mad. 


plontos : ya wis. tak rungokna. kepriwe karepe kowe. 


palpol : gyeh mad. bajing kuwe ora ana regane. paling ya kur  nggo gelontoran bae daginge. padahal daging bajing kuwe obat mad. nggo nambani wong alergi karo lara kulit. kaya gatel, kudis, kadas. nganti bisa ngobati pernyakit raja singa kaya kowe mad. 


plontos : sih lah. deneng raja singa mad. emange singa ana rajane ya mad. terus meriang apa, deneng obate kudu mangan bajing. joss temen ya. 

palpol : gobel banget kowe loh mad. raja singa kuwe pernyakit mad. nek kowe sering jajan wadonan. ya bakal akeh resiko kena pernyakit. 


plontos : oh... aku ya ngerti mad. nah terus apa hubungane karo nembak bajing mad. 


palpol : kuwe nek nembak sing digoleti bajing bae. terus daginge diarah. di gawe abon. tapi aja diwei bumbu. nah terus dibungkusi. didol. payune larang mad. se on bisa  sepuluh ewu mad.

plontos : lah kuwe berarti sekilone olih duit satus ewu ya mad. tapi nggo gawe abon sekilo, butuh bajing pira mad. ketone koh maen kuwe mad. bisa nggo bisnisan. 


palpol : sekilo abon kuwe butuh telung kilo bajing mad. kurang lewih ya sepuluh ekor lah mad. lah mangkane kuwe mad. nang jakarta juga ana sing adol dendeng bajing mad. ya pada bae nggo obat. tapi digawe dendeng. plontos : oh... nang jakarta wis ana sing adol mad. berarti wis ana sing lewih cerdas ya mad. kudu ditiru kuwe mad. 


palpol : kuwe mau rega abon nek dewek adol meng pengepul mad. rega eceran abon bajing ya lewih larang mad. bisa selawe ewu se one. 


plontos : wuih larange. ngeneh bedilmu. tak silihe. arep tak tembak bajing sing akeh lah. terus tak gawe abon karo dendeng. terus tak dol onlen. ben olih pacar sabrina.he... he... 


palpol : ha... ha... gobel banget kowe ya mad. kepangan iklan kowe lah mad.