Selasa, 10 Oktober 2017

cerpen sanmad gobel : musim wong gemblung

nek saben akhir tahun, lah mesti nang pasar utawa nang perapatan akeh wong gemblung. mbuh tekane sekang endi. mau mbengi langka, ujug ujug esuke wis ana. kadang ora kur siji. tapi ngasi wong telu. jane ya ora alergi, tapi genah dadi melas. arep diopeni, mbok malah dadi ngamuk. jenenge juga wong kurang waras. tapi nek dijorna bae, ya paling paling dadi masalahane wong lingkungan sing keampiran wong gemblung.


bayu : mad. kae deleng nang ngarep toko pit sing biasa aku kerja. ana wong gemblung anyaran. mbuh kapan tekane. ujug ujug nek esuk lagi turu nang latar ngarep toko loh mad. 


biru : lah ben bae mad. wong gemblung juga ya menungsa. aja dikon lunga. paling di omongi nek wis awan arep bukak toko. kaya kuwe bae wis cukup mad. 


bayu : lah sih. genah wis tau tak omongi kaya kuwe. lirih padahal nggole ngomong. tapi malah tangi karo muncu muncu ngomeih aku koh. aku ya dadi wedi lah. 


biru : oh nek wong gemblung sing kaya kuwe ya medeni mad. mending mbok grujug mbayu bae mad. toli kapok terus ngesuke mingser. 


bayu : uwis dijajal koh mad. ora kur karo banyu biasa. tak siapna banyu kumbahan tangan karo sikilku. kan nek kerja glopot oli karo kotoran. be malah tangi nggedor nggedoor lawang toko. ya dadine juragane melu wedi mad. 


biru : wis tau mbok wei panganan apa urung. sega nggo sarapan. toli dadi madan mikir wong gemblunge. tapi ya pancen malah dadi betah nang kono mad. 


bayu : mungkin kuwe sebabe mad. soale ganu aku tau ndeleng anake juragane aweh sega rames karo wedang anget nggo wong gemblung kuwe. terus nyingkir mad. ora ganggu loh. 


biru : lah kuwe deneng gelem mikir wong gemblunge. ya wis kowe tiru, aweh sega nggo sarapan. aja kelalen teh anget manise juga diwei. 


bayu : wis tak coba mad. tapi malah ngamuk meng aku. karo ngoceh ngoceh mad. tau ngomong kaya kiye mad " kowe kuwe  wong kerja tapi ora duwe sopan santun karo wong tua. sing dadi juraganmu be ora kaya kowe ". nah kaya kuwe mad nggole ngomong meng aku.  


biru : sangar temen ya mad. aku malah dadi penasaran kaya ngapa wonge jane. sing endi sih mad. jajal tidokna. toli kang kene ketonlah. 


bayu : kae mad. sing karo katok ireng terus klambine kuning tua. lagi njagong nang risban pojokan toko mad. ngerti apa ora mad.  

biru : iya ya mad. keton. tapi ujarku kae tah udu wong gemblung loh mad. kae toli rama mertuane juraganmu. memang saben dina nek lagi dolan meng umahe mantune, nggole turu nang terasan toko. 


bayu : sing temenan mad. wong gemblung lah mad. masa tegel temen mantu mantu ora nganggep mertuane lagi teka koh. 


biru : udu kaya kuwe mad. ora saben dina teka meng gone mantune mad. setahun paling sewulan tok nang kene mad. bar kuwe lunga maning mbuh meng endi mad. polaeh kaya kuwe bar ditinggal mati bojone. 


bayu : oh... madan stress ya mad. mangkane cokan turu nang teras toko ya mad. 


biru : ya bisa jadi. tapi ujarku kae turu nang teras. soale ket ganu isih enom. gunane turu nang teras karo kanca batire, terus sempet mbojo, wis ora tau turu nang teras maning. soale bojone ngelarang. 


bayu : lah sih, dadi siki bojone wis mati. sing lanang balik maning turu nang trotoar. kaya kuwe apa. ya gobel banget toli ya mad. wis tua koh kaya kuwe bae kerjaane. 


biru : ya ben bena mad. wong sugih genah kaya kuwe mad. kuwe tah mending mad. kuwe sih mending mad. nek wong kuwe wis ora ana nang kono. seringe nang kuburane bojone. turu nang kana nganti wulanan. mbok sangar. 


bayu : lah embuh. bojoku mati. ya tak golet maning sing enom. nek kirane aku wis tua. bojoku isih enom. tak racun bae tuk semending. ben melu mati karo aku. dadi kowe ora sempet ngarah randane aku ya mad. 


biru : oh somplag. mangsane aku doyan lewihanmu apa mad. gobel koh diingu bae.