Sabtu, 21 Oktober 2017

cerpen sanmad gobel : melu lomba bedekan bag 2

wingi ceritane wis gutul pinal. nah pas pertanyaan terakhir, si dombret ora bisa jawab. dadine njukut pilihan bantuan. nah wis takon kancaa batir. wis njaluk bantuan meng sing maca. tapi genah jawabane pirang pirang. malah gawekna bingung. akhire ya jajal mikir dewek. apa hayo jawaban sing bener. nek bisa jawab, berarti uteke encer banget.dullah : wis apa, menyerah kiye. nek menyerah. berarti kowe gagal ora bisa dadi juarane. hadiaeh ora sida diwehna. nggo lomba berikute bae. 


dombret : sabar mad. sabar. aku isih urung menyerah. kewan sing senenge mangan sega, nginume susu. kuwe jane ya ora ana mad. kur karangane rika tok lah. 

dullah : oalah malah nuduh aku ngelomboni. rekayasa dikirane. wis gari menyerah bae lah. mengko tak wei jawabane. kan gampang. aku selot suwe selot jeleh ndelengna kowe koh. 


dombret : jan jane ya wis mentok akune. tapi mengko sedela...... 


dullah : hih... malah merem. aja turu koh. wektumu siki jawab. tak wei wektu semenit bae. cepet dijawab. aja kesuwen. 
dombret : oh aku ngerti. kewan sing doyane mangan sega karo nginume susu kuwe. walang karo kupu. soale ana lagune. belalang kupu kupu. siang makan nasi. kalau malam minum susu. 


dullah : gobel kowe ya. deneng bener jawabane ya. jan kowe wis nyebeli. ya beja dadi wong. nek ora toli kowe kur bisane ndlosor nang teras toko nang pasar gede. 


dombret : sih lah. sing ora seneng karo aku kuwe. anu kur wong sirik. bisane kur goleti kelemahane wong. ora gelem ngrumangsani karo kekurangane dewek. wis ngeneh hadiaeh. aku wis kebelet ngising koh. diajak ngobrol bae. 


dullah : ya gari ngising koh. mengko hadiaeh toli dijujugna ngumah. nganah lunga lah. bebeh aku ndelengna kowe koh. madeih banget lah.