Jumat, 20 Oktober 2017

cerpen sanmad gobel : melu lomba bedekan bag 1

siki akeh cara terkenal terus bisa mlebu tipi. tapi udu nang acara kriminal sing nganggo klambi oranye. cara sing paling gampang dadi terkenal ya melu kuis alias lomba. nah nang sekolahan wingi ana undangan kon melu lomba nang tipi nasional. hadiaeh tah ora sepiraha, tapi genah dadi marekna terkenal. apa maning siki ana salah siji bocah sing melu terus nganti pinal. ya bola bali mlebu tipi, nganti sering banget ijin ora sekolah. lah siki babak pinale. yuh pada maca kepriwe jan jane.dullah : pertanyaan sing pertama. ati ati gole jawab ya. mbok kecepeten malah keleru nggole jawab. wis siap apa urung ? 

dombret : uwis lah pak. gagihan. nek wis nang kene ya berarti aku wis  siap. jal gari aku di wei pertanyaan. sing angel ya ora apa apa. sing penting aku wis terkenal mlebu tipi. 


dullah : oh kaya kuwe. ya wis. giyeh pertanyaan pertamane. wulune akeh, doyan mangan daging, nek turu ngorok, tapi sayange wedi karo banyu. apa kuwe. yuh dijawab segera. 


dombret : lah kuwe tah gampang pak. kuwe kucing jawabane. di kon aweh pertanyaan sing jawabane angel koh. malah kaya kuwe, ya kecil lah.


dullah : hus, aja sombong. kiye lewih angel. urung kinaruan bisa jawab kiye. pertanyaan kedua.sikile loro, ora tau sekolah tapi ngerti wektu, nek wis dadi tanggung jawabe mesti dilakoni ora tau meleset utawa telat. apa jal, mesti ora bisa jawab siki. 


dombret : gampang kuwe pak. ayam jago. kecil lah kaya kuwe. 


dullah : cerdas kowe ya mad. ujarku utekmu morak marik kaya raimu koh. apa cilikane kowe tau barter utek karo tanggane ya. dadi madan maen. 


dombret : uwis aja berisik. pembawa acara koh cerewet banget koh. mangkane teka meng umahku gawa gula kopi. mengko tak pripat. 


dullah : ya lah. nambah sombong koh. giyeh pertanyaan sing ketelu. angel kiye, dirungokna dimin. kewan kewan apa sing paling diperhatikna nang menungsa. saking perhatiane, nek kelalen marekna menungsa ora bisa turu.


dombret : apa sih ya. aduh jan madaan angel temenan koh. duh jan. sedela tak mikir pak pembawa acara. 


dullah : aja kesuwen. jere pinter lah. kesuwen kowene lah. 

dombret : oh iya. kecil jawabane kuwe. kewan sing diperhatekna menungsa kuwe kewan lemut. mangkane nek ngasi kelalen ora tuku semprotan lemud, bakalane ora bisa turu. 

dullah : ha... ha... ujarku kowe bakal menyerah mad. ternyata isih encer bae utekmu ya. wis kiye pertanyaan sing kepapat. rungokna goboge. pertanyaane, kenangapa doraemon kuwe kucing. kenangapa ora tikus apa marmut. 

dombret : lah ganti pertanyaane. terlalu gampang kuwe pak pembawa acara. ora ap det sih ya. 

dullah : uwis aja berisik. jawab bae. bisa apa ora. 

dombret : lah gampang lah. nek doraemon kuwe tikus. ya jenenge dadi dorakus. nah nek doraemon kuwe marmut, ya jenenge lewih ora maen maning. doraemut. 


dullah : wi lah. pinter pinter. sing lagi maca be nganti ngapalna koh. diapalna kuwe. mengko nggo bahan meng kanca batire rika ya. 

dullah : uwis serius pak pembawa acara. malah ngajak ngobrol karo sing maca cerpen sanmad gobel. masa bisa jawaba. kecuali encer uteke kaya inyong. 


dullah : wis lah tambah sombong koh. giyeh pertanyaan terakhir. nek bisa njawab pertanyaan kiye. berarti kowe olih gawa bali hadiah satus juta rupiah. jal arep nggo ngapa duit akehe semeno. 

dombret : akeh ya. nek aku nganti menang olih hadiah satur juta. sing pasti ora bakal dibagi meng rika pak pembawa acara. 

dullah : oh gobel kowe ya. aku ya sori njaluk meng kowe lah. wis kiye jawab pertanyaan terakhir. aku ya wis jeleh karo gayane kowe lah. pertanyaane.


dombret :  ya wis ngeneh. cepetan.


dullah : pertanyaane. ana kewan jumlaeh loro. kewan kuwe seneng mangane sega, terus  nek nginue susu. jajal dijawab kewan apa kuwe.


dombret : walah angel ya. jan kepriwe kiye. bisa gagal menang nek kaya kiye. pertanyaane angel tur wagu koh. nek ayam karo barus doyan sega tapi ora doyan susu. nek kucing doyan susu, tapi ora doyan sega. apa sih ya.

dullah : ya. wektune gari telung puluh detik maning. dijawab sing cepet. nek ora kowe gagal. bali ora nggawa apa apa. kawus kowe.


dombret : berisik lah. ana pilihan bantuan apa ora kiye. tilpun kanca apa njaluk tulung sing melu maca. olih ora


dullah : ya olih. gari ngonoh. masa ya bisaa.


dombret : sedulur. kiye jawabane apa lah. inyong dibantu. serius kiye. aja gawe aku ngajog. hadiaeh gede koh. bisa nggo ngelamar tukiyah dadi bojone inyong.


BERSAMBUNG...