Kamis, 05 Oktober 2017

cerpen sanmad gobel : juragan rongsok

sejak jaman presiden jokowi, siki akeh teknologi sing praktis lan gampang gole ditiru nang wong cilik. contone siki ana sing jenenge aspal plastik. ya kuwe aspal sing dicampur cacahan plastik. ya bisa plastik kresek, botol bekas utawa jenis plastik liyane. mangkane siki akeh wong sing pengin usaha rongsok plastik.


gondo : dadi kepriwe kiye lik. aku olih kerja nang kene apa ora. ben aku bisa sinau carane usaha rongsok.


gunawan : ya ora apa apa mad. wong kowe wis niate arep kerja be wis maen banget. apa maning nek kowe wis duwe keniatan pengin sinau usaha rongsok. malah joss kuwe mad.


gondo : ya matur nuwun lik. terus aku kon ngerjani apa dimin kiye lik. soale aku bleng temenan nek soal rongsok.


gunawan : oh kaya kuwe. lah terus sing kowe paham soal pegawean sing jenise apa mad.


gondo : ya ora ana lik. kabeh isih bleng. soale urung tau kerja lik.


gunawan : ha... ha... gobel kowe ya mad. ujarku kowe duwe kebisaan liyane. contone bisa nyupir utawa bisa macul.


gondo : nek kuwe ya bisa lik. aku bisa macul. bisa nyupir. bisa gawa traktor. bisa ngetor wit. bisa nderes kelapa. tapi nek soal rongsong aku isih bleng lik.


gunawan : oh kaya kuwe mad. akeh ya kebisaanmu. ya wis siki kowe milihi gelas akua bekas kae. dibersihna tutupe. kuwe nek wis bersih, lebokna kandi kiye. kiye mlebune jenis pe e.


gondo : ya lik. nek kae lik. bekas kardus mi. dikumpulna juga apa ora lik. terus mlebune jenis pe e juga apa beda.


gunawan : ya beda maning mad. nek kerdus kuwe mlebune duplek. kae dikembulna nang pojokan bareng liyane. nek kresek karo plastik dikumpulna nang kandi sing gede kae ya mad.


gondo : ya lik. aku wis madan paham. tak kerjani siki kiye lik.


gunawan : ya ngonoh. tak rewangi ngeneh. ben kowe ngerti carane misaih tutup gelase kiye.


gondo : iya lik. tak gatekna carane lik. ben pinter. lilike wis suwe usaha rongsok lik.


gunawan : ya wis madan suwe. cilikane anake aku wadon nganti siki. wong jenenge usaha ya ora selalune lancar mad. kadang ana bae masalahe. 


gondo : iya lik. wis suwe ya lik. kudu mulai golet penerus usahane kuwe lik. apa maning anake lilike wis rampung sekolahe.


gunawan : ya paling mengko nunggu anake aku sing ragil. mbok sapa ngerti gelem nerusna usahane aku. nek anak mantu kadang ora jaminan bisa bener nggole nerusna usaha ramane.


gondo : in sya alloh ora lik. aku siap karo serius gole nerusna usahane lilike kiye. nek bisa malah digedekna maning.


gunawan : maksude kowe apa ya mad. deneng kowe arep nerusna usaha rongsoke aku. kepriwe maksude.


gondo : iya lik. wong genah anake lilike sing akon aku kon kerja nang kene lik. ben dadi ora kaget nek ngesuk dadi mantune. he... he...


gunawan : dadi kowe wis akrab karo anak wadonku. pantesan ket mau langak longok karo cengar cengir. kowe pacare anake aku apa mad.


gondo : udu lik. aku udu pacare anake lilike. sing bener kuwe aku calon bojone anake lilike.


gunawan : gobel temen kowe bocah. deneng malah ngaku calon bojo. seh seh seh. sapa sing maraih kaya kuwe.


gondo : ora kaya kuwe lik. aku ikhlas kerja nang kene. ben bisa sinau usahane lilike. karo bisa selalu edek karo anake lilike.


gunawan : semprul. ujarku arep kerja temenan. malah golet kesempatan ya. mengko ya ora ketungkul kerja. malah kur pacaran tok kowe karo anake aku. olih mangan. olih gaji. olih pacaran. rejeh temen kowe mad.gondo : ora lik. ora kaya kuwe lik. aku ora digaji be ora apa apa lik. sing penting aku di ajari kerja rongsok. karo di ijinna dadi calon bojone anake lilike.


gunawan : oh kaya kuwe. tapi isih njaluk madang mbok.


gondo : ora usah lik. ben aku sepiring berdua karo anake lilike bae. dadi bisa dulang dulangan. hi... hi...  

gunawan : gundulmu. bocah siki genah ana bae polahe. ngawur gole anggah ungguh. siki kowe bali bae nganah. rama biyungmu bae sing kon ngeneh.


gondo : lah lik. ya ora bisa lah lik. ramane aku guru nang spm negeri. biyungku dodolan nang pasar. ya ora anak wektune maning kon kerja nang kene lik. apa enggane kon wengi, ya melas lik. wis kesel.


gunawan : oh gobel banget kowe ya mad. anake guru, tapi pintere ora munggah munggah. maksude rama biyungmu kon ngeneh. kon ngelamar anake aku. dadine akune tenang.


gondo : loh lik. deneng ramane aku sing kon ngelamar anake lilike. wong sing seneng be aku. malah ramane aku sing kon ngelamar. ora nggenah temen ujarku.


gunawan : oalah. kiye bocah malah gawe getihku munggah. lunga siki. aja kakehan semaur. ngomong bae karo ramamu kaya kuwe.


gondo : tapi lik...


gunawan : oh... lunga ora. tak brengkolang nek kowe isih ngomong bae. lunga nganah. omongna rama biyungmu.gonddo mlumpat mlayu ngecibrit. nganti kepaduk marekna glundungan. ngerti kaya kuwe. lilike karo anak wadon pada ngguyu bareng.gunawan : ha... ha... bocah siki genah langka sopan santune koh. padahal anake guru. apa gara gara wis ora ana pelajaran pe empat apa ya. kudu di rubah kiye kurikulume.