Senin, 02 Oktober 2017

cerpen sanmad gobel : gula jagung ( madan serius sing kiye )

jaman siki akeh banget wong meriang gara gara panganan. nek ora ati ati ya bisa dadi pernyakit sing angel banget tambane. wis meng dokter bola bali, ya tetep bae ora ana bedane. malah nek wis ora ngunum obat dokter,meriange tambah dadi. genah siki kudune jaga kesehatan, jaga mangane. nek sing alami bisa gawe urip lewih dawa. terus ceritane keprriwe :carles : mad. pakdemu isih meriang apa.


cempreng : isih mad. pakdeku be wingi bar kontrol meng rumah sakit. kur digawani obat akeh banget. tapi ya kuwe gula darahe ora mudun mudun.


carles : mbok panganane wis akeh sing diilari ya mad. terus kon jajal alternatip. mbok sapa ngerti ana bedane.


cempreng : ya otomatis lah mad. akeh sing diilari mad. siki be nek nginum ora sing manis manis. aku be siki melu melu lah. nek nginum kopi, nganggo gula jagung. jere aman.


carles : gyeh mad. wong ganu jarang banget sing kena pernyakit jantung, diabetes, gagal ginjal. ya tetep ana. tapi perbandingane ora akeh kaya jaman siki mad.


cempreng : lah nek kuwe sih aku wis ngerti mad. jaman ganu kan ora ana polusi. mangane ya isih sederhana mad. dadine pernyakite ora akeh mad. 

carles : ya nek kuwe sih bener mad. kabeh mau sekang panganane mad. ganu kuwe ya wis ana roti mad. tapi glepunge gawe dewek, endoge sekang petarangan. kuwe be wis beda mad.


cempreng : apa pengaruh mad. ujarkulah soal pengawet panganan karo nek siki pada kakehan mangan sing manis manis mad.


carles : siki glepung mbok diwei pengawet karo obat ben ora temel glepunge. terus nek endog siki mbok sekang ayam suntik. terus aja salah, gula pasir sing sekang tebu terus gula merah sing sekang aren utawa kelapa. kuwe aman mad.


cempreng : deneng aman mad. lah kae buktine akeh sing kena diabetes.


carles : kiyeh rungokna omonganku sing temenan mad.


cempreng : iya, kepriwe.


carles :
siji. wong siki nek tuku beras milih sing putih. ben putih disosoh pindo. dadi wis ora ana kulit ari babarblas. dadi dedek kabeh. padahaal dedek kuwe ana laru ne sing gawe beras aman nek dipangan.


loro. wong siki tuku endog kampung kur nggo jamu tok. terus glepung nek arep mbarang gawe tok. padahal mbok wis jelas enak nek glepung dewek.


telu. gula pasir karo gula jawa kuwe aman mad. kowe saben dina arep nginum kopi sing manise pol. be ora apa apa. sing penting aja nginum gula jagung mad.


cempreng : mengko dimin mad. tak pedot omonganmu mad. aku bingung arep takon.


carles : iya kepriwe. takon apa.


cempreng : sing pertama aku mudeng. sing keloro pancen bener. nah sing ketelu. deneng malah gula jagung kon di ilari mad.


carles : siki mad. nang amerika kana panen jagung ditampung nang pabrik gede. kulit arine sing kuning nggo gawe pakan ternak. isine sing putih nggo gawe tepung jagung. centol sing biasane metu tunase kuwe nggo gawe masker pemutih wajah. sisane sing jenenge janggel kuwe nggo gawe gula jagung mad.


cempreng : lah terus apa masalahe.


carles : janggel jagung di kum nang cairan kimia sing jenis asam. ben selulosane pecah dadi glukosa.  selulosa kuwe ya serat mad. nah glukosa kuwe ya gula tapi sing ora manis. kaya nek kowe mamah sega. toli madan manis mbok. nah kuwe jenenge glukosa.


cempreng : lah terus. kepriwe maning. penasaran akune.


carles : wis dadi glukosa. isih dipecah maning karo cairan kimia sing kaya pupuk urea. nah kuwe dadi gula jagung. manise kaya pemanis buatan. tapi regane separone gula pasir. mangkane siki kabeh wong nganggone gula jagung.


cempreng : apa medeni mad. ora apik nggo kesehatan ya mad.


carles : lah mbok miki wis dijelasna nek gawene be karo kimia. siki inuman botolan, panganan pabrik sing kaya snek, biskuit apa tari roti. kabeh kuwe karo gula jagung. padahal gula jagung kuwe marekna gula pasir mubah nang awak.


cempreng : maksude kepriwe mad. aja medeni lah mad.


carles : gula jagung kuwe jenenge sukrosa. nek nang njero awak. langsung bisa dienggo. dadi langsung melu mlakune getih. nah sing gula pasir utawa gula jawa anu ora bisa langsung dienggo. dadine dibuang meng ginjal.

lah terus gula jagung kuwe nek wis gatolan karo darah. ora bisa copot. bayangna bae. gula nang inuman botolan. nek sebotol kuwe cukup nggo kebutuhan gula seminggun. padahal dewek nginum botolan, panganan pabrik saben dina.


dadine nang getihe dewek. kakehan gula jagung. sepetil sepetil. teerus jebluk. dadine diabetes. nah nek pas kontrol kan nge cek banyu uyuh. nah nang ginjal kuwe akehe gula pasir. mangkane dituduh gula pasir marekna diabetes. padahal salah mad.cempreng : oalah. melasi gula pasir karo gula jawa ya mad. anu metengi ora. malah apes dituduh sing metengi ya mad.


carles : gobel kowe ya mad. nggole gawe persamaan ora kewes lah mad. tapi ya pancen cocok sih mad.