Minggu, 15 Oktober 2017

cerpen sanmad gobel : ana kamera cctv nang perapatan

jaman tambah canggih, ora perlu ana pulisi nggo ngawasi perempatan. soale siki wis ana kamera cctv sing bisa ndeleng wong sing melanggar kari wong sing ugal ugalan. mengko gari dicatet nomer kendaraane. ngesuk olih surat sing ngabari nek wis ngelakoni pelanggaran. mangkane siki kudu ati ati lan tertib nek lagi nang dalan. aja jag jagan kaya wong ora tau mangan bangku sekolah apa. apa mbok anggep dalan kuwe duweke ninine dewek.  tapi genah peraturan nggo dilanggar. contone kiye. 
paiman : mad. siki nang bangjo kulon sekolahe dewek wis ana kamera cctv ne. pengumumane be gede banget nang pojokan dalan. dadi aku grogi nek liwat prapatan kono loh.


parjo : grogi ngapa. sing penting mbok dewek wis lengkap. heleman. spion standar. lampu murub. pelek motor gede. ora mati pajek. terus apa sing mbok wedeni mad.


paiman : lah ya wedi bae lah. soale mbok mengko dirine inyong direkam terus metu nang tipi lagi boncengan karo surti. kan dadi pacare inyong liyane dadi ngerti nek aku selingkuh.


parjo : oalah... mikirmu dawa temen koh. lagian apa hebate urusan pribadimu. nganti mlebu tipi koh. kecuali kowe mangkat umroh dibiayani nang presiden amerika. lah kuwe nembe bisa mlebu tipi.kowe dadi terkenal.


paiman : mbok aku gantenglah. mikir ya mad. emange kowe. raine pas pasan. uripe ya melu pas pasan. montor be ora genah bentuke. plat nomer bures, lampune ora padang.


parjo : oh kowe ora ngerti bae mad. kiyee trik mad. ben ora bisa kedeleng pira plat nomere aku. dadi aku bisa motoran sekarepe dewek mad. kadang malah ora heleman. soale kamera cctv ya ora bakal bisa ndeleng pira plat nomer montorku mad.


paiman : gobel kowe ya mad. senenge koh ngelanggar peraturan koh. mengko gari digoleti nang pulisi nembe kapok. emange raimu ora direkam juga apa mad.


parjo : oh sante bae mad. aku ya wis cerdas mad. raine aku selalu ditutupi karo masker ya mad. mbok dadi ora ketonlah. ya cerdas aku lah mad. emange kowe kur modal ganteng tok.


paiman : lah embuhlah. wis diomongi ikih lah. ora digugu ya ora apa apa. tapi aku ora pengin niru. mbok malah dadi cilaka. ditilang kena denda akeh.


parjo : berarti kiye guraru


paiman : apa kuwe mad.


parjo : guraru. digugu ora ditiru. ha... ha...


paiman : sihlah. yuh bali. wis sore koh ya. mengko wengi jatahe ngapeli linda. pacarku sing sijine. kudu istirahat dulu di umahe inyong. ben seger mengko nek ngapel.


parjo : ya nganah lah. aku mengkoan bae.

paiman : ngapa sih. ayuh bareng baline koh. mbok sejalur baline ikih koh.


parjo : ora kaya kuwe mad. anu kunci montorku disita nang bu guru, jere kon nunggu rampung rapat. dadine ya aku urung bisa bali mad.

paiman : loh emange ngapa mad. deneng kunci montormu disita nang bu guru. gawe salah apa.


parjo : ceritane mau mbengi aku kelalen ora meng umahe bu gurune. ngantuk banget dadi keturon. lah pas esuk ketemu. bu gurune kesuh. nyita montore aku.


paiman : lah kon ngapa meng gone bu guru. mbok pelajaran komputer nggo kelas telulas. dewek ya wis ora diajarlah. kepriwe kowe.

parjo : anu soal hati mad. elek elek kaya kiye. disenengi wong wadon sing mis mateng mad. bu guru komputer kuwe b=pacare inyong mad. he... he...


paiman : temenan kuwe mad. gobel kowe ya mad. guru koh mbok pacari koh. pancen ayu sih bu guru kae. tapi mbok tetep lewih tua bu gurune lah.

parjo : cinta kuwe ora mandang usia mad. kiye soal hati mad.

paiman : preeettt... ngonoh. tak bali lah.