Jumat, 15 September 2017

cerpen sanmad gobel : wis ora kuat mbok

rampung sekolah pancen enak kuwe langsung golet gawean. ora enak nek nganggur, wis ora duwe duit dewek. arep njaluk meng wong tua ya wis ora kepenak. siki wis bisa duwe duit dewek ternyata akeh kepenake. juga asal tanggal gajian wis gari pirang dina, senenge pol rasane. nek bali kerja, mulai ilang iling meng toko nang pasar. mbok sapa ngerti ana sing cocok, bisa dituku. tapi nek sing kiye sejen ceritane. kepriwe sih ya, yuh diwaca ceritane ;


warsih : ndut, kowe ora mangkat kerja apa. wis awan koh. adus terus cepetanmangkat kerja. mengko gari domeih nang bose kowe. kan dadi ora kepenak. 


wati : ora lah bu. aku kuwe dina kiye wis ijin arep ora mangkat kerja. soale aku ana acara dina kiye. arep lunga bu. mangkane aku ora mangkat kerja. 


warsih : oh... arep lunga meng endi kowe wat. deneng tumben temen, kaya serius banget koh. arep lunga meng gone sapa, terus sapa sing arep ngancani. 


wati : anu arep dolan meng umahe kang tarjo bu. jerene kang tarjo arep ngomong meng biyunge soal hubungane aku karo kang tarjo. ben biyunge kang tarjo kan bisa ngomong meng pakdene, kon meng ngumah kene. 


warsih : loh dadi serius kiye arep mbojo karo tarjo sing batuke klimis kaya lapangan motor mabur. ujarku kowe kur seneng seneng tok, sing penting ana sing jemput karo jujugna kerja. 
wati : serius lah bu. wong kang tarjo be wis serius banget koh bu. saben bali kerja, mesti kang tarjo mampir meng kamar kosane dimin. tapi genah aku wedi mbok meteng, dadine ya aku ora gelem. 


warsih : bener kuwe nduk. kudune dadi wong wadon kudu kaya kuwe. seneng aku ndeleng tarjo klimis serius karo anake aku sing ndenok ndeblong. 


wati : yung. aku arep takon. olih apa ora. 


warsih : ya olih. garep takon apa. 


wati : apa bener. jere kang tarjo. nek wong wadon wis kebelet mbojo kuwe nek wis tau nyekel anune wong lanang, terus wis rong wulan ora tuku pembalut. nah nek wis kaya kuwe, jere kang tarjo. wis wektune nembung njaluk bojo meng wong tuane. mesti diolihna. 


warsih : maksude kowe wis ora mens rong wulan kaya kuwe apa. 


wati : iya yung. tapi jere kang tarjo udu meteng. tapi kuwe tanda wis ora kuat pengin mbojo. kaya kuwe yung. 


warsih : tarjooooooooo !!!!!!!!!!!! kurang ajar kowe ya. anake aku nek ora mbok bojo. tak mutilasi kowe dadi pitulikur.