Sabtu, 02 September 2017

cerpen sanmad gobel : wawancara kerja

wis suwe nggole sekolah, sekang es de, es em pe lanjut es em a. siki gari nunggu wisuda ben olih gelar diploma sarjana muda. pancen biaya sekolah duwur, tapi wis rampung sekolah isih mayeng mayeng golet gawean. seringane ora cocok karo gelar sing diduwei. contohe cerita kiye. lulusan peternakan malah ngelamar kerjane dadi sales inuman sing nang botol. kepriwe ceritane, yuh waca gutul rampung. 


heri : kowe sing jenenge harun apa ? 

harun : inggih pak. jenenge aku harun. anak pertama sekang biyung sing dodolan serabi saben esuk nang ngarep pasar pak. nah ramaku saben dinane kur jagani umah nang perumahan ben ora kemalingan alias dadi sekupriti. 

heri : aku ora takon soal wong tuamu. aku kur takon jeneng mu tok. wis kiye dilanjut wawancarane. apa alesanmu ngelamar kerja dadi sales nang kene ? 

harun : ya ora ana alesan apa apa pak. kan perusahaan kiye lagi mbukak lowongan pegawean. ya aku melu ngelamar. wis kaya kuwe pak. ora dawa mbok jawabanku. joss lah mbok pak. heri : jas jos digilmu. maksude kenangapa kowe ngelamar dari sales kan gelare kowe sarjana peternakan. mbok kudune ngelamare nang kandang sapi apa kandang ayam. 


harun : lah kuwe pak. nek aku ngelamare nang kandang sapi. berarti siki aku ora bakalan nang kene. aku kuwe wis mikir pak. nek sekolahku nang peternakan, terus kerjane ya nang peternakan. terus aku bakalane kancane ya ora akeh pak. apa maning sapi kuwe ora gaul. kur bisane ngak ngok tok sekang lahir nganti duwe anak. heri : oh kaya kuwe ya. terus nek kowe dadi sales. caramu ben bisa payu dodolanmu. kepriwe carane kowe arep dodolan. jajal diceritakna siki. 

harun : gampang kuwe pak. pertama, nek aku diterima kerja nang kene. aku melu trening. kan mengko diajari cara dodolan, sinau jenis produk sing didol. dikenalna meng warung warung. nah nembe bisa dodolan pak. kaya kuwe pak. apa rika ora tau melu trening ganu pas nembe kerja ya pak. deneng takon meng aku. 


heri : oh... dasar gobel. aku kuwe  lagi takon karo kuwe. kiye mbok wawancara kerja. dadi tugase aku ngetes kowe. kira kira uteke nang mbun mbunan apa nang dengkulmu sing busik. paham apa ora mad. 


harun : ngomong ya pak. nek kiye lagi tes utawa ujian. lah wong tulisan nang lawang be wawancara. ujarku kaya nang tipi tipi. sing nyekel mik takon, sing ditakoni jawab. dadi kaya lagi ngobrol kaya kuwe pak. ya siki aku paham, wis takon maning pak. 


heri : duh gusti paringi sabar. gyeh mad. kowe kan gobel banget tur pe de ne pol. ganu pas sekolah, gurumu sing mati ana pira. utawa sing mlebu rumah sakit sebabe struk utawa jantungan. 

harun : ya akeh pak. nek ora salah saben aku sekolah. mesti ana bae sing mati. jere bludrek ngurusi bocah sekolahe sing ora mundag mundag pintere. tapi mengko dimin pak. deneng takon pernyakit jantung struk. apa bisa mari nek nginum banyu botolan perusahaan kiye. ujarkulah mung inuman adem kaya osron loh. heri : ( karo ngukuri rambut ) wis kaya kiye ya mad. kowe ngesuk mangkat. melu trening. wis kerja nang kene bae ya mad. daripada kowe mengko ngelamar kerja nganah nganah. malah mengko dadi gawe. 


harun : matur nuwun pak. aku diterima kerja kiye. alhamdulillah. rika pancen hebat koh. bisa memahami nek aku kuwe cerdas. pancen bakalane repot nek kakehan ngelamar kerja. ndadak fotokopi. ngirim lamaran meng kantor pos. rika pancen oye loh pak. 


heri : ora kaya kuwe mad. nek kowe ora tak terima nang kene. mengko kowe gawe wong liya sing wawancara kerja kowe. bakalane kena struk jantungan. wis cukup aku bae sing ngerasakna. geh siki kowe metu, celukna sekuriti kon ngeneh. gawa aku meng rumah sakit sik ( urung sempet ngerampungna omongan wis gedubrak tiba kejengkang) 


harun : pak... pak... malah turu koh. kiye aku kon takon meng sepkuriti sing endi, jenenge sapa, wonge sing kaya ngapa. pak.. pak... rika jenenge sapa aku be ora ngerti loh pak. tangi dimin pak. mengko toli bisa turu maning. selawase be olih pak. heri ( cangkeme tambah mrupusi, awake kejet kejet, matane jemendol arep metu ) nang batine kur bisa maca istigfar. koh ya ana wong kaya kiye ya. gobel banget koplooke.