Kamis, 14 September 2017

cerpen sanmad gobel : taun baru sura

jaman gemiyen sultan agung juneg ndeleng polahe wong landa sing sponsori rakyate kon pada rayakna malem sura karo acara klenik lan wingit. akhire digabungna karo tahun baru hijriyah. ben rame. ngati siki saben tahun baru sura ya mesti tahun baru hijriyah. mesti rame, akeh hiburan. saben gang akeh wong jagongan guyonan nganti esuk. nek isih ana sing nyebut malem sura kuwe medeni, berarti pikirane isih kejajah. contone cerita sing kiye, yuh pada maca bareng bareng ; irfan : mad, ayuh melu aku ngramekna acara malem tahun baruan nang alun alun. rame banget koh. ana pasar malem. wayang ya ana. pokoke rame lah. 


iran :rika lagi ngelindur ya mad. mangkane nang umah dipasangi tanggalan dadi ora gobel kaya kuwe. siki kuwe tanggal pira. deneng tahun baru. isih suwe mad, tahun baru kuwe akhir desember. 


irfan : maning kowe, siki kuwe tahun baru sura. tahun baru hijriyah. kae deleng nang langit, mbok ana lampu sorat sorot. kuwe asale sekang pasar malem nang alun alun. mangkane gobel aja diingu. meri diingu lah ana paedahe nek lagi manisan. 


iran : apa siki malem sura mad. medeni temen kuwe ya. wis lah tak mlebu ngumah lah. kowe mending bali bae. nek sura kuwe akeh medi akeh pengapesan mad. ora usah lunga lunga kowe. 

irfan : seh... seh... indonesia wis meredeka pitung puluh tahun lewih koh, isih ana wong didikan landa kaya kiye. wong kowe kuwe wong jawa, wong islam maning. kudune ya malah bangga melu ngrayakna suraan bareng. udune malah wedi. kuwe didikane landa kon pada wedi karo siji sura. 


iran : lah kowe aja kakehan maca berita konspirasi ya. dadi apa apa dihubung hubungna. geh mad... nek malem sura nganti gutul enteke wulan sura. saben prapatan nek ora saben pengkolan. akeh wong nawur kembang. kuwe ben dadi pengalapan. 


irfan : pengalapan apa lah. nek pengalaman lah aku ngerti. 

iran : pengalapan kuwe tempat sing sering banget njaluk korban. biasane nang dalan belokan nek ora ya dalan sing lurus. sing sering akeh kecelakaane. kuwe sering dipasangi kembang nek sura. 


irfan : nek kaya kuwe ora perlu nunggu siji sura mad. saben dina be akeh wong nawur kembang. sing doyan karo pesugihan kaya kuwe ya ben bena. kaya hartane arep digawa meng jugangan kuburane. sura kuwe tahun barune wong jawa, tahun barune wong islam. dadi aja diwedeni ngapa. 


iran : oh kaya kuwe ya mad. ya wis aku melu ya. tapi aku ditraktir bakso karo es soda gembira ya. kan mumpung tahun baru. dirayakna bareng. 


irfan : lah jan. wis lah mending mangslep bae kowe nang petarangan. selagine gelem melu, malah njaluk bea. sanmad sanmad. kapan kowe kerene. 

iran : sih lah. siki be wis kere. toli ditakoni kapan sugihe. lah kuwe bener. 


irfan : ha... ha... cepet nangkep kowe ya mad. berarti pinter kowe mad. mendinglah isih ana kelebihane ya mad. yuh mangkatlah. nggo kanca apa sih sing ora tak lakoni ya mad. 


iran : sing penting aku aja dilakeni ya mad. aku udu homo.