Selasa, 05 September 2017

cerpen sanmad gobel : rentalan bojo

duh jan nek bar bada wis ora ana mandege. kondangan saben dina. apa maning nek wis setu minggu. bisa sedina wareg mangan nang kondanganan. esuk sore nganti gutul wengi. arep oraa kondangan, anu kenal. tapi nek kondangan ya metu duit, ya metu omongan sing merekna ora dadi nang piling. gara garane sepele sing bakalan diceritakna nang wong loro kiye. kepriwe ceritane, yuh diwaca nganti rampung ; kisman : mad. kowe mbok olih uleman. wis kondangan meng bulak gajahan apa urung. nek urung yuh mangkat bareng karo aku. bojoku ora bisa melu, soale anake lagi mencret koh.


kisrun : lah mengko mengkoan bae. madan sore, soale aku urung duwe duit lah. kiye be ndadak njaluk meng juragane. mbok sapa ngerti olih kasbon. nek ngendelna gajian ya isih suwe lah.


kisman : ya kena lah. rika rencanane arep mangkat karo sapa bae.kisrun : lah ya mangkat dewek lah. kon karo sapa enggane. bojo urung keton tekane. mbuh kang kulon apa kang kidul. padahal ya aku wis usaha luar dalam jane. nek ana bojo toli madan bombong nek mangkat kondangan. tur ya ora dadi bahan takonan kanca batir.


kisman : lah rika kuwe sing kurang bersyukur. jajal nek bersukur mesti enteng jodone, gampang rejekine.


kisrun : lah kurang bersukur kepriwe. wis ora kurang kurang mad.


kisman : maning kowe mad. ndeleng meng kaca, raimu bae isih olih mlebu kategori wajah manusia. be wis maen banget maning. kudune kowe mlebune kategori siamang apa orang utan. kuwe nembe cocok. jenggot ngebeki se rai sing wis genah dadi sorotan


kisrun : sih lah, maine fisik koh. ora maen kuwe lah. nek nang bal balan, kowe ora njaga semangat ver ple kuwe. apa kowe ora duwe kaca nang umah ya mad. bisa madani aku koh. deleng raimu. kuwe rai apa silit panci. ha... ha... 


kisman : ya ora apa apa. silit panci be payu. daripada kowe. ganteng ora, payu ya ora. nganah daftar meng biro jodo. mbok sapa ngerti ana sing pada pada jomblo kadaluarsa kaya kowe. nek ora ya meng diler, golet bojo rentalan ya kena. 


kisrun : selot suwe, kowe tambah ngawur loh mad. apa ganu sekolahe kur mangani bangku sekolah tok. dadi ora sempet sinau ya. nggole ngomong ora nganggo ejaan yang disopankan koh. 


kisman : lah mbok maen. kuwe usul mad. golet bojo rentalan. khusus nggo ngancani kondangan. dadi kowe ora isin nek ditakoni kanca batir. iya apa iya mad. yuh mangkat. 


kisrun : gobel kowe ya mad. mangsane ana bojo rentalan ya. mikir owe, dengkule nggo mikir. senajan aku bodo. tapi aku ya ora pinter banget lah. ora kaya kowe. pintere kur nggo bodo ni wong liya. ndeso... 


kisman : lah sih. pinter kuwe relatif mad. nek bodo kuwe lah pasti. contone kowe mad. gobele wis satus persen. utekmu kualitas ekspor. wong jepang seneng banget nek kon tuku utekmu. isih orisinil. 


kisrun : berisiklah. kancanan karo kowe nambaih aku bodo malah. wis lah tak lunga. arep golet bojo rentalan dewek bae lah. 


kisman : temenan kuwe. aku melu lah. golet nang endi bojo rentalane koh. 


kisrun : ana. yuh melu. mampir umahmu dimin ya.


kisman : eneng mampir ngumahku dimin. ora usahlah. langsung golet bae.

kisrun : genah rentalane anane nang umahmu mad. lumayan lah daripada ora ana. jenenge be rentalan, ya seanane bae. sing penting bolong. 


kisman : digilmu somplag. dasar wong gemblung anyaran. kakehan jomblo dadi konslet kowe lah. gobel kowe mad. 


kisrun : ha... ha... jere pinter. ternyata ya sewelas rolas bodo ne karo aku lah.