Jumat, 22 September 2017

cerpen sanmad gobel : plesiran nang widarapayung

suwe banget ora tau dolan nang widarapayung, akhire ana wektu sing madan longgar. karo kanca batir, meluncur meng pantai bagian kidul jawa tengah. pasire ireng, latare amba. ombake gede banget. warung warung pada akeh sing bukak, nyanding panganan karo inuman termasuk banyu degan. sing marekna gumun kuwe, siki nang widarapayung wis dijajah. deneng bisa ya, kaya kiye ceritane ; 


fatur : mad. siki deneng akeh temen wong landa nang kene ya. medeni kuwe. deyan arep njajah indonesia maning apa ya. kudu warpada kiye dewek mad. aja kebablasen gole seneng seneng. 


fahmi : ora kaya kuwe mad, kae toli akeh bule kuwe anu turis lagi plesiran kaya dewek. kur wong kuwe umahe adoh. nang negarane ora ana pantai sing maene kaya duweke dewek. apa maning widarapayung ombake gede. ya pada demen meng ngeneh. 


fatur : oh kaya kuwe ya mad. deneng kowe ngerti banget ya mad. apa wis tau meng bali, deneng bisa bandingna karo bali ya mad. apa kur jere tipi bae. 

fahmi : sih lah. elek elek kaya kiye, aku wis tau meng bali maning. bola bali. wisata nang bali sing ngendi sing urung tau tak ambah nang aku. kabeh wis tau mad. 

fatur : hebat kowe ya mad. berarti kowe duwe duit akeh ya mad. bisa plesiran bola bali meng bali koh. aku sejeg jumbleg urung tau ngerti sing jenenge bali kaya ngapa. jan pengin banget koh. 


fahmi : anu mad... aku meng bali ora plesiran mad. mbok ganu aku dadi kenet lik kartam lah mad. saben wulan jujug meng bali. jujug papan seluncuran, batik pantai, terus oleh oleh sopenir kerajinan. gawane kang tasik, jogja, bandung dijujugna meng bali. kaya kuwe mad.


fatur : oalah. jebule kowe ya kere kaya aku ya mad. kur bedane nasibmu apik. bisa dolan gutul bali. berarti ya sering ndeleng wong bule pada ora klamben ya mad. gurih temen ya mad. 
fahmi : otomatis lah mad. nang kana ya. lewih akeh wong bule dibanding wonge dewek mad. paling nek ana wonge dewek kuwe ya jaga warung, nek ora ya jaga parkiran mad. fatur : lah ya iya lah mad. masa bule teka adoh adoh. konn jaga parkir lah mad. gobel banget kowe koh. genah dewek sing dadi tuan rumah, ya kudu kaya kuwe. 


fahmi : maksudku udu kaya kuwe mad. aku kuwe gambarna nek saking akehe wong bule nang bali. nganti wong lokal keton semending banget mad. sing marekna ndemeni ya mad, nek bule mlaku mlaku kur karo kutang tok mad. mbok gurih mad. 


fatur : nah kuwe mad sing tak demeni mad. moga bae widarapayung bisa kaya nang bali ya mad. akeh bule sing dolan meng ngeneh. dadi kan akeh sing kutangan tok. 


fahmi : nggole mikir koh ora adoh adoh sekang kaya kuwe. toli gole mikir, nek widarapayung rame. dadi ekonomine warga kene melu dadi apik. otomatis bisa gawe pemasukan meng pemda. 


fatur : kowe kuwe sing gole mikir kedawan mad. sayange widarapayung pasire ireng ya mad. kotor maning akeh sampahe. kaya ora kerawat koh. 

fahmi : lah mbok mending pasire ireng mad. soale nek pasire ireng, turise bule. nah nek pasire putih, berarti turise ireng. kowe pilihsing endi ? 


fatur : apa mesti kaya kuwe mad. nek aku ya mending turise sing putih lah. soale aku kulite ireng juga koh. ya mending pasire ireng bae lah. 


fahmi : ha... ha.. ya ora kaya kuwe mad. di lomboni be percaya koh. 


fatur : semprul kowe ya mad. gobel banget koh. ujarku beneran kaya kuwe. 


fahmi : ha... ha...