Minggu, 10 September 2017

cerpen sanmad gobel : perang bratayuda

nek perang nang jaman mahabaratha kuwe jenenge perang bratayuda. jerene pas perang luar biasa dahsyate. lewih dahsyat sekang perang dunia siji lan loro. tapi nek perang dunia sing ketelu tah ketone medeni banget, bisa njebluk bumine kena nuklir saben dina. tapi jenenge wong ngapak sing siji kiye, ora gumun maning karo perang baratayudha, soale saben dina bojone ngajak padu bae. nek wis ngamuk gelas piring pada pecah. panci peyot, nganti klambi melu pada mabur.


rusdi : uwis bu. uwis nggole ngamuk. apa ora ndenger isin karo tanggane. saben dina reyang bae. perabot wis ora ana sijiya. kabeh pecah. rusak. ujarku kelebon setan apa jane kowe bu. 


rumi : berisik kowe pak. aja kur bisane nyalahna wong wadon bae. duit belanja ora tau diwei. tapi pengine mangan enak. ngopi saben dina. tapi nek dijaluki duit, malah ceramah. mangsane wareg apa ngrungokna wong ceramah. ngode nganah pak. ngode apa bae toli bisa bali nggawa duit. 


rusdi : ngode apa bu. aku wis tau melu kaki rasam dadi kuli bangunan. ya ora bisa ngimbangi kanca batire. terus wis tau njajal melu lik gatot nang ndempuli mobil. tetep bae oraa kanggo garapanku. terus aku kon ngode apa maning bu. 


rumi : ya mbuh wong rika sing dadi wong lanang. ya kudu ana tanggung jawabe. siki kaya kiye bae pak. balekna aku meng wong tuaku lah. aku wis ora kuat nek kaya kiye. bocahan melu aku bae, nek melu rika ora kerumat. malah bisa bisa ora diwei mangan lah iya. 


rusdi : nyebut bu nyebut. aja ngomong kaya kuwe. emange kowe arep njaluk dijujugna bali meng wong tuamu temenan apa bu. dipikir dimin sing bener. 
rumi : iya pak. aku bludreg lah ora sanggup aku melu rika. tekanan batin tok isine. siki tak kumpulna gombalanku. terus jujugna aku bali. mumpung isih awan. ( karo mbanting panci ) 


rusdi : aku ya gelem bae jujugna kowe meng endi bae bu. tapi genah mbok wong tua mu wis mati kabeh. lah aku kon jujugna kowe meng kuburan apa kepriwe. ujarku polah polahe koh tambah ora ndemeni temen koh. 


rumi : apa iya ya. ya wis aku ora sida bali meng wong tua ku. siki kowe bae sing lunga bae kang umah kiye. aja bali nek urung gawa duit sekarung. wong lanang apa sih ora sanggup ragadi anak bojo. 


rusdi : kiye maning. mbok dewek umah umah wis limolas tahun urung di wei momongan. lah terus anak anake dewek sing endi bu. anak meri apa anak wedus. 


rumi : rika lah bisa ne nyalahna aku bae loh. nek wis ngerti dewek ora duwe anak. ya ora usah dijelasna ngapa. gari gawe bombong atine aku ngapa. anggep bae aku duwe anak. ben bena anak wedus karo anak meri. sing penting mbok anak. 


rusdi : iya lah sekarepmu ya. tapi lunga dimin. kapan kapan tak bali maning ya. kowe jaga awakmu sing bener. nek ora duwe duit. kae wedus karo honda ne aku di dol ya kena. bisa nggo tuku beras karo terasi. nggo pranti mangan kowe ya bu. wis ya bu tak lunga dimin. 


rumi : nganah lunga sing adoh. kuwe mesti arep selingkuh karo perawate sing isih enom. isih kinyis kinyis. nek wis tua ya di sia sia kaya aku. dasar wong lanang genah kaya kuwe. 


ha... ha... ternyata kuwe mau kur omongan ndabrul pasien rumah sakit jiwa. gara gara rumah tangga gegoh dadine saklar sarafe pada pedot. mulane pada dirawat nang kono. nah sing maca aja serius banget, mbok melu konslet mengko dadi repot maning.