Jumat, 29 September 2017

cerpen sanmad gobel : pasang tratagan

golet pegawean siki angele pol. nek ana pegawean ya paling sing kudu modale otot. contone dadi kuli pasang tratag. nek ora ya dadi kuli panggul nang pasar, kuwe be ora mesti bisa. soale wis ana paguyubane. nek kerja pasang tratag kudu cepet karo ora wedi penekan. sebabe jenenge tratag kan kur weis dicantolna meng wesi liyane. tapi kepenake dadi kuli pasang tratag. nek ketemu sing duwe gawe eman. diwei udud, ngopi karo madang. tapi nek lagi apes kaya cerita kiye, kepriwe jajal ; 


misrun :mad. kowe bar kang endi mad. aku ket mau kedungsaan. malah kowe ngilang, siki wis rampung nembe nongol. kepriwe kerjamu jane mad.


mistam : lambe mu kuwe mrapat. aku kuwe miki diceluk nang sing duwe umah. jere tratag dapur sing andingin wingi pada bocor. dadine aku ya ngecek. tapi genah ora ana sing bocor. tapi sing duwe umah tetep mekekeh nek ana sing bocor.


misrun : nah terus wis ketemu bocore nang endi mad. uwis mbok dandani apa urung. nek angel, senge mbok siram karo banyu. toli keton bocore nang endi.


mistam : ya urung lah mad. tapi cara kuwe wis tak jajal. genah malah dadi wirange aku koh. bocore ora ketemu. tapi banyune ngguyur pawon sing lagi nggo adang.

misrun : lah kepriwe. gobel banget koh. bisane pawon kena sentoran banyu sekang seng.


mistam : geh tak cerita. seng tratage pancen ora bocor mad. tapi genah sing dikarepna kuwe pawon sing nggo adang, ora kebocoran. cempuleke...


misrun : cempuleke apa mad. aja gawe penasaranlah mad.mistam : cempuleke, pawone ora nang njero tratag mad. pas nang iringan seng. ket wingi kan ora udan. tapi nek esuk mbok akeh embune. nah kuwe pada netes. sing jerene bocor.


misrun : oalah mad... mad... kaya kuwe ceritane. berarti wis rampung ya mad.

mistam : ya urung mad. mbok mau aku wis cerita. aku ketempuan kon dandani pawon. lah pawone wis dadi. gari sing diadang kon diberesi.


misrun : maksude diberesi.


mistam : sing marekna suwe kuwe. aku kon ngentongna sega. tapi ora entong entong. soale genah akeh banget. padahal lawuh mangane wis entong akeh banget. ya ayam, ya endog, ya tegean.


misrun : sih lah. maksude kowe lagi mbadog apa mad. gobel banget kowe dadi batir. sumpah lah mad. toli ngajak ngajak aku mad. nang kene kancane kencoten, malah kowe kewaregen.


mistam : iya mad. anu khilaf lah. aku kelalen karo kowe. soale sibuk banget kon ngentongna sega se dandang.


misrun : semprul...