Kamis, 21 September 2017

cerpen sanmad gobel : nyetrum iwak

siki wong pada praktis, cukup gawa aku karo walesan sing nggo rambatan kabel kang aki. gari jret jret. apa bae sing nang njero banyu langsung semaput. lah sing nyetrum gari jukuti dilebokna tenggok apa waring. tapi genah pada ora mikir resikone. siki tah iya olih akeh. jajalen setengah tahun bae, toli gari bingung arep pahal apa maning. contone cerita kiye ;jebul : mad.... mad... kowe isih turu ada mad. tangi lah. aku pengin kandahan koh. aja turu bae. mbok keliwat ora bisa tangi man.... aduh. 


jambul : berisik koh. kawus tak balang tepes. kuwe isih untung, ora tak balang karo cengkir. wong wis keringeten koh isih dikira turu. didongakna mati maning. 


jebul : gobel banget kowe mad. lara ngerti. giyeh lambeku jedir. lah wong ket mau kowe tak celuki ora semaur. ya tak celuk madan rosa ben krungu. 


jambul : mangkane mata kuwe aja kur nggo ndeleng sing anget anget ya. dadi awas. aku miki lagi njukut deresan badeg nang ngarep ngumah. wis ana apa kowe ngeneh ngeneh. 
jebul : aja ladak ngapa mad. aku toli batir ce es mu sing kentel wasgitel kaya umbel. siki aku lagi sengsara, aja mbok tambahi nelangsa ngapa. 


jambul : nek sengsara sih pancen wis gawan bayi kowe mad. siki kowe wis ora nyetrum ya mad. ya syukurlah. aku malah seneng. soale akeh mudhorote dibanding manfaate. 


jebul :  loh deneng kaya kuwe mad. lah wong kuwe mbok dalan pangane aku. deneng malah kowe seneng nek aku ora bisa nyetrum. 

jambul : kuwe sing jenenge batir. saling jaga. nek kowe arep maling. aku ya wajibe ngelingna. nek kowe nyetrum kuwe pegawean sing ngrusak uripe iwak. cilik gede dadi kunteten. tapi ya ora separah nek kowe nganggo potas utawa racun. 


jebul : lah apa masalahe mad. mbok iwak nek babaran kuwe ewon anake. ya dadi ora masalah mbok. nek disetrum, mengko toli ana gantine maning iwak sing gede. 


jambul : utekmu tak setrum ngeneh. toli dadi gobel. iwak sing isih cilik nek kesetrum ya pada mati, sing urip ya mesti ora beres uripe. uteke lonyot kaya kowe mad. 


jebul : terus aku kon ngapa kiye, goletna gawean lah. tapi aja sing angel, ora abot. duite akeh. soale nek nyetrum kepenak duite. 

jambul : sing kepenak kuwe ora suwe mlakune mad. jajal kowe nek karo bojomu apa tau suwe. padahal mbok enak. 


jebul : iya ya mad. terus aku kon kepriwe kiye mad. 

jambul : kerja nunggoni geni bae mad. gelem ora 


jebul : maksude dadi babi ngepet apa. nunggoni geni lilin. bebeh lah. kaya wong ora tahu ngaji bae koh ya. 


jambul : gobel kowe ya mad. kuwe gawean. nunggoni geni pawon sing lagi nggo masak badeg ben dadi gula semut mad. genah wong wis kakehan disetrum, apa apane dadi mleyot. 


jebul : sih lah. genah rika nek ngomong kaya kuwe. meng pasar nganah rika, tuku meteran. ben nek ngomong diukur dimin.


jambul : uwis nggole ngromet. arep golet duit apa arep nerusna ngromede ? nek isih arep ngromed bae. di uculi klambine. terus ngalah lunga mlaku turut aratan. 


jebul : oh kanca apa sih kaya kuwe arane.