Sabtu, 30 September 2017

cerpen sanmad gobel : nonton bareng

selagine isih sore, kancane dewek sing siji kiye dandan mlipit kaya arep kondangan. terus sempongane jan marekna mrutu pada nempel. soale nganggo pomade sing paling kaku. pancen bocah kiye kuwe paling serius nek kon rewang rewang masyarakat, apa bae sing dadi kegiatan masyarakat bakalan melu kiye bocah. tapi tumben siki koh dandane madan rapih. ana apa ya, yuh pada pada dingerti asal usule kuwe. bagol : halo sedulur mad. deneng urung siap, isih klasad klesed karo nyekeli rantang koh. jere arep melu inyong meng lapangan. ayuh cepetan. mengko ora keduman enggon lah. 


bedes : sabar ngapa mad. gyeh mamake inyong isih urung rampung gole ngoseng ngoseng. mbok aku arep gawa berkat sekang ngumah. ben ora kecoten mengko. 


bagol : lah sih. deneng gawa berkat. kaya arep lunga ngode adoh lah. kiye be kur lunga ngonoh koh, ndadakan gawa sega sekang ngumah. 


bedes : pengiritan mad. mbok ngerti siki apa apa mundak. tapi kasilane aku ora melu mundaklah. aku ya ngerti nang lapangan akeh bakul panganan. tapi mbok kudu tuku karo duit. 


bagol : ya karo duitlah nek arep tuku. masa tuku karo godong. ya wis gagehan mbok pileme mulai koh. sing nonton be wong wong penting koh. ana komanda koramil, komandan polisi, komandan desa. 


bedes : digilmu. nggole ngomong ora pas kuwe lah. masa ana komandan desa. komandan polisi. kapolsek, kades lah kuwe bener. geh mad. kowe ngerti apa ora pilem apa sing arep disetel. 


bagol : ya ngerti mad. mangsa wong gaul kaya aku ora ngerti lah. kiye pilem perjuangan mad. jaman kaki ne dewek pada melu berjuang. siki dewek kudune melu seneng, soale uripe wis kepenak.


bedes : oh ya memper. wong kowe ora ngerti. jenenge wong ora ngerti ya wajar. gyeh mad. kiye pilem soal pengkhianatan pki sing tau ana tanggal telung puluh september tahun patang puluh lima. 

bagol : pki sih apa mad. tki deyan ya mad pancen akeh tki sing sengsara mad. terutama nek dikirim meng arab kana. akeh sing disiksa koh mad. 


bedes : gobel banget kowe loh mad. pki kuwe partai komunis indonesia. siki wis ora ana parte kuwe mad. wis dilarang. soale bola bali berkhianat. memberontak. 


bagol : oh kaya kuwe ya mad. ya maklumlah mbok aku ora jamani lah. lah terus apa hubungane karo kowe gawa panganan. mbok kur sedela tok pileme kaya nang bioskop kae.gawa brondong lah mending. 


bedes : sih. kowe kuwe bocah wingi ya memper urung ngerti. pilem pengkhiatanan pki kuwe suwe banget rampunge. telung jam setengah dewek. nembe rampung. pada bae numpak bis sekang sampang meng jogja mad. 


bagol : suwe ya. ujarku kur paling sejam tok mad. ya nek kaya kuwe omongna mamakmu, kon gawe rantangane loro ya. sing siji nggo aku ya mad bro ce es. 


bedes : oh dasar sanmad gobel. digilmu kencol. yuh mangkat, kiye wis tak gawakna dobel. aku tah pengentian karo kowe mad. 


bagol : hee.. he... matur nuwun ya mad. semoga amal ibadahmu diterima disisi nya ya mad.