Rabu, 27 September 2017

cerpen sanmad gobel : nek ber ber kuwe tandane udan

sapet mbojo karo anake wong tani, uripe mantu sing siji kiye pancen adoh banget siki. ganu kulite madan bersih. siki ireng nduwek. saben dina macul nang sawah soale. awale dadi mantu malah lewih ngenes. nek awan kempole wis mrengkel sebabe macul sedina med, wengine tambah kudu kerja lembur. mangkane genep 4 wulan dadi mantu. bocah kiye tambah gering, tapi malah bojone tambah lemu. soale lagi meteng. terus cerita sing patut diwaca ya ana, kiyeh... 


prapto : duh gawean deneng ora rampung rampung ya. kiye nembe leren beresi galengan ben bisa kepenak diambah. gari kiye gabah bar di peme, kudu dilebokna karung ben ngesuk di selip ora pada pecah berase. 


paijo : lah jenenge be wis pegawean saben dinane mad. diterimane dadi mantune wong tani. toli kudune seneng duwe mertua sugih. sawahe rama mertuamu ngablak ngablak. 


prapto : lah aku tah ket awal ora tau mikir duwe mertua sugih amba sawahe. sing tak senengi ya bojoku, ayu tapi ora kemayu. gelem diajak malem mingguan mlaku. 


paijo : lah kowe sih ganu kepriwe bisa ketemu karo nojomu. soale nek aku ndeleng. ketone ora mungkin gelem karo kowe loh mad. bojomu ayu, lah kowe kere ireng maning. 


prapto : oh... gobel kowe ya mad. dikirane aku karo pelet apa. soir ya. pancen aku sing seneng dimin karo bojoku. tapi genah pdkt ne suwe. saingane akeh lah. 


paijo : terus sing nyebabna bojomu gelem karo kowe apane mad. beja temen dadi kowe ya mad. 


prapto : lah mbok aku nyambi dadi guru les matematika. lah aku sering ketemu bojoku nang umahe lilike. soale anake lilike sing cilik dewek, tak lesi nang aku mad. 


paijo : oh... tresno jalaran soko teles ya. 

prapto : deneng teles. mbok kira udan apa. geh mad. aja bahas kuwe bae mad. aku arep takon kiye. bener apa ora nek wulan kalender sing mburine ber ber. kuwe tandane musime udan. 


paijo : ya bener mad. tandane september. kuwe artine akhir musime panas. terus dilanjut oktober, musim udan wis mulai. nganti maret mad. 

prapto : kuwe maksude apa mad. ana perlambange apa ora mad. 


paijo : nek wulan mburine wis ri ri kuwe artine wis nang mburi nek ora wis keri. artine musime wis arep rampung. gari nunggu wulan ret sing artine seret. 


prapto : oalah. ternyata pinter ya wong jawa. bisa maca mangsan. bisa gawe petanda alam. urung kinaruan wong eropa bisa gawe tanda alam kaya wong jawa ya. 


paijo : lah kuwe sih urung sepiraa. jajal dideleng sing mbok tandur nang sawah. nek tanduran jenenge pari. nek wis dipanen jenenge gabah. wite jenenge oman alias rami. terus nek wis diselip jenenge beras. bungkuse jenenge merang. kulit ari jenenge dedek. terus apa maning jal...


prapto : sing cilik cilik jenenge menir. terus nek diemplok jenenge sega ya mad. nek nempel nang pipi jenenge upa. nek kakehan banyu masake jenenge bubur. nek geseng dadine kerak. 


paijo : ya mbok. wong jawa kuwe pancen pinter nek kon aran aran. kaya jenengmu prapto. wis mrapat isih payu seyuto. ha... ha... 


prapto : digilmu, nguyu koh. mending jenengku isih payu seyuto. daripada jenengmu. paijo 


paijo : apa jal. ndadak mikir mbok. 


prapto : ya ora lah. paijo. paite dadi jomblo. ha.. ha... mangkane nganti siki ora ana sing gelem dadi bojomu mad. 


paijo : wasem...