Kamis, 28 September 2017

cerpen sanmad gobel : mendadak alim

jane ya nembe wingi wulan puasa, bada kurban ya nembe bae liwat. tapi mbuh kenangapa bocah siji kiye. ujug ujug dadi ngalim banget. saben dina ora tau lat meng mesjid. ora tau telat sholat lima wektu. nganti kanca batire bingung. padahal saben dinane bocah kiye gunane gelalang geleleng ngalor ngidul ora ana tujuan. gaweane ya kur jaga parkir, kuwe be ndompleng meng batire. terus apa ya sing marekna bocah kiye berubah :

kuwat : mad. kowe jane lagi kumat apa ya mad. deneng siki dadi rajin banget meng mesjid koh. apa kowe lagi kesurupan jin muslim apa mad. 


kijan : hus saru kowe. wong kanca dadi bener koh malah mbok wadani. mbok anggep aneh. kudune mbok malah kowe melu seneng mad. kepriwe sih kowe. 


kuwat : ya seneng banget mad. tapi senenge mengko lah. nek wis enem wulan nganah. berarti kuwe tandane kowe serius. ora kumatan. 


kijan : koh suwe temen mad. enem wulan. ya mengko digondol wong lah. targete aku rong wulan bae lah. kudu olih koh mad. 


kuwat : deneng kaya kuwe mad. apa hubungane kudu olih karo meng mesjid mad. mbok jenenge ibadah ora ana batas waktune. nek isih urip mbok kuwe wajib lah. 


kijan : iya mad. soale aku sering meng mesjid. ben bali jamangah bisa bareng karo anake lik parman. bakul galon sanding swalayan sing gunane aku jaga parkir mad. 


kuwat : oalah mad... mad... agama koh nggo dolanan koh. emange nek kowe rajin meng mesjid. terus anake lik parman gelem karo kowe. 


kijan : ya jenenge usaha mad. mbok kowe ngerti dewek lah. wis bocahe ayu. putih. gede duwur. lulusan pondok. ya cocok banget karo impene aku nggo biyunge anak anake aku mad. 


kuwat : ya bener. impen nggo kowe mad. tapi nggo bocah wadone kuwe jenenge musibah seumur hidup mad. gobel banget kowe loh mad. 


kijan : sih lah. deneng ngomong kaya kuwe mad. bukane sebage kanca ndukung. kiye malah nggobel nggobel na koh. 


kuwat : ya mesti lah mad. mbok pikir bae. nek bocah wadone gelem mbojo karo kowe. terus kowe bar mbojo isih rajin meng mesjid. apa bali maning meng sipatmu sing asline. 


kijan : ya ora lah mad. aku jane ya pengin ngalim mad. tapi lingkungan sing marekna kaya kiye mad. duwe duit sepetil. terus karo kanca batir tuku anget angetan. 


kuwat : kuwe tah tergantung kowene mad. nek kowene nolak. ya ora bakal kaya kuwe mad. 

kijan : uh.. nggole nasehati koh. jarkoni banget. kaya kowe ora kaya kuwe koh mad. ngaca mad ngaca nek arep ngomongi wong liya mad. 


kuwat : lah aku pancen tak akui kaya kiye mad. tur ya aku ora ya ora duwe rencana kaya kowe mad. melasi lah karo bocahe nek ngerti dewek kiye kur ngelombo.


kijan : tenang bae mad. rencanane aku ngesuk be arep meng umahe lilike aku sing nang gombong. kan duwe bengkel. ganu aku tau ditawani kon nyekel bengkele. rencanane nek wis mbojo, aku arep pindah meng gombong. ganti suasana. 


kuwat : suasini deyan. geh mad. kowe apa wis tau ngomong karo bocahe nek kowe seneng. deneng gole mikir wis nganti dawa temen koh. 

kijan : ya boro boro mad. soale nek aku ketemu bocahe. nembe wani ngomong salam tok. bar kuwe aku bingung arep ngomong apa maning. grogi sumpah lah mad. kuwat : wuaha.. ha.. ha.. dasar sanmad gobel kowe ya. ha... ha... ngimpi....