Sabtu, 02 September 2017

cerpen sanmad gobel : mancing galatama

jan jane galatama kuwe jeneng lomba bal balan jaman dulu alias jadul. galatama artine gelanggang liga utama, sing ngetokna tim bal balan paling joz se indonesia. tapi siki galatama dienggo nggo lomba mancing. sing olih paling gede, sing bakalane dadi juara. akeh cara dienggo ben bisa menang, soale hadiahe jutaan, malah kadang olih motor. apa maning nek olih iwak dorpres, bakalan olih hadiah tambahan sing mengini banget. banjur sing dadi cerita kuwe kaya kiye ;
lihin : lik, ayuh mangkat. wis sore koh. mengko malah didis nek tekane telat. mesti sing melu akeh banget kiye. hadiahe be motor. dorprese duit 5 juta. dadi semangat banget aku koh.


leman : tenang bae mad. jenenge jagoan ya mangkate keri. tapi menangan dewek. jaminan juara kiye. walesane bae be wis di jompa jampi kaki jangi. apa maning empane tak gawe khusus sing bakalane iwak langsung mbrakot.


lihin :  jerelah. ayuh mangkat. giri ngeneh nyangklik motorku. aja kakehan dlepus bae.

leman : ya ayuh. tarik mad.
ora suwe, wong loro kuwe wis gutul tempat pancingan. nyatane pancen akeh banget sing melu. ngati kebek parkirane. nang pinggir kolam wis pada tingkring wong nyekeli walesan. gari rong jalur sing urung diisi. ya kuwe jatahe wong loro sing nembe teka.


lihin : mbok lik. dewek tok sing nembe teka. liyane wis pada mancing. kae malah sing lor wis bisa strek. jan genah nek karo rika apa apane suwe lah. rejekine dipatol gajah.

leman : berisik lah. gobel kowe koh. mbok aku kuwe wis pengalaman. pemancingan galatama ngendi sing urung tau tak ambah. aku ahline kiye. yuh mulai mancing. tapi aja gumun karo pancinganku ya.


lihin : ya lik. jajal dibuktikna.

utak utek glegat glegot. pada tumakninah mancing, ndilalah iwake madan angel dipancing. nek narik ya sing keangkat iwak cilikan. urung ana sing olih iwak bakalan rengking. nganti wis 2 jam urung bae ana sing olih iwak maen. ndilalah, leman walesane ketarik seporete. nganti leman kaget.

lemah : wei... wei... wei... sabar wak. aja gawe kaget aku ya. mangane karo bismillah tur aso. ben dadi daging. patise dileg sisan. ben aku gampang gole narik kenure. yuh ditarik.


lihin : tarik lik... tarik. gede kuwe iwake. aja nganti ucul lik.


leman : meneng kowe mad. mancing bae. kiye deleng ahli mancing mania lagi beraksi. kowe urung kelas nek soal macing.


lihin : ehm... sombong.


leman isih kangelan narik kenure. apa maning iwake montang manting nganti nglarag kenur tanggane. dadine kanca batir sing kena plarakane iwak. kabeh dikelun. kabeh sing nonton ya gumun, nembe tumon ana iwak pancingan sing ganase ngungkuli mancing iwak arapaima sing nang amazon.

wis ana 10 menit, akhir leman bisa narik kenure. wis seneng banget rasane. terus wis gutul pinggir gari diserok. lah ndeleng iwake, pada kaget.


leman : deneng malah olih ula banyu. kepriwe rumuse kiye. udu olih iwak. malah olih ula. jan kepriwe kiye panitia. protes aku lah.


lihin : lah kuwe tah karena empane sing salah kuwe. empan ula mbok gawa nggo mancing deyan. mangkane olihe ula. ha... ha...


leman : gobel kowe ya mad. aja ngenyek. kiye racikan empane aku sing paling jos. daging kodok dicampur karo endog puyuh terus tak campur meng kocokan aci gaber ben ora gampang buyar. mbok jos banget lah.


lihin : ora sekalian endog dinosaurus bae. ben olihe ula naga. lah wong empan iwak. diwei daging kodok. endog puyuh. kuwe mbok empan ula kabeh lah. mikir ya lik. apa ganu kur mangani bangku sekolah tok, ora melu sinau ya lik.


leman : saru kowe karo wong tua ya mad. durhaka kowe.

lihin : handoko deyan.


kabeh sing melu mancing nang kono ngguyu kabeh. merekna leman kisinan dewek. ben ora tambah isin. leman mlaku metu. terus mencingkar bali mlaku. lihin ngetutna nang mburine. ceritane ngambek ora gelem diboncengna lihin. jan kaya wong pacaran bae koh.