Minggu, 24 September 2017

cerpen sanmad gobel : kursus gawe kupat

siki nang eropa bagian kulo, lagi rame wong mangan sega dibuntel karo godong. jan jane ya karepe digawe kaya kupat. tapi genah gawene anget, dadine kur dibungkus tok karo godong. ya godong jati nek ora ya godong gedang. mulane siki akeh wong bule ngundang wong indonesia meng eropa kon ngajari cara gawe kupat. lah cerita kiye, soal kancane dewek sing nembe bali kang eropa, dadi gawa cerita pengalaman :


boncel : kepriwe mad. pengalamane urip nang eropa. nyenengi apa ora. terus endi olih olihe lah. aku dibageni ngapa. ben aku ya bisa melu seneng kaya kowe mad. 


boled : kiye oleh olehe. arep apa ora mad. spesial kiye aku gawa kang perancis. mbok kowe pengin nyicipi ya ngonoh. aku gawa akeh ikih. 


boncel : sih lah. mbok kiye kupat. nek kaya kiye sih akeh nang pasar. ninine aku be sering gaweni bungkus kupat kiye. aku be bisa nggawe bungkuse nggo agan bada kurban. 


boled : lah genah gara gara bungkus kupat kiye. aku bisa gutul perancis koh ya. ya baline aku gawa oleh oleh kupat perancis. rasane be beda koh. 


boncel : bedane apa mad. ujarku lah pada bae loh. malah isih maen kupat gawean wonge dewek bae loh mad. apa bedane mad. 


boled : ya ora ana bedane lah mad. wong sing ngajari be aku. tapi nek isine beda mad. nek dewek kan kur beras terus di dang terus dadi kupat. nek nang perancis sejen mad. 


boncel : bedane nang endine mad.


boled : nek nang perancis ora kur isi beras mad. kadang di isi wiji kapri, nek ora gandum apa wiji liyane lah. wong kiye sing digawa be ana limang wiji terus ditambahi sewiran daging. 
boncel : oh... sejen ya mad. jane dewek ya bisa gawe kaya kuwe ya mad. jagung dilebokna bungkus kupat. terus disogi ampas. ya dadi maen ya mad. 


boled : lah nek kaya kuwe tah ngapa angel angel mad. gari tuku grontol bae ngapa. lagian nek ampas dikukus ya ora dadi mad lah. gobel banget kowe koh.  


boncel : lah mbok sih jenenge sinawa. aku ya ora mudeng bab gawe mergawe panganan. ngertine ya kur mangan ngode. wis ora ngerti urusan dapurlah mad. ben kowe bae sing ngerti. 


boled : sih deneng aku sing kon ngerti urusan dapur. emange aku biyungmu apa. 


boncel : biyungku sih ora. tapi genah raine kowe cocoke dadi rewangku koh mad. ha... ha... 


boled : oh lengob diingu bae ya kaya kuwe. sanmad sanmad. gobel kowe ya.