Kamis, 28 September 2017

cerpen sanmad gobel : kulakan kangkung

jenenge wong wis modern, dikirane wis jarang sing gelem mangan panganan ndesa. tapi nyatane malah siki panganan ndesa dadi paporit nang warung mangan terkenal. termasuk nang njero hotel sing berbintang gemintang. sing marekna gumun maning, nek meng swalayan sing ana nang mol mol. jebule ana sayur ndesa sing didol. regane larange pol. jere sing adol, kuwe jere sayuran organik. ora nganggo mes, kur karo kompos tok. mbuh cemendil apa tlepong ora ngerti. dadine ya merguyokna lah. ya mbok.


utreng : mad.. mad... kancani aku meng gombong yuh lah. jere nang gombong kuwe tempat kulakan kangkung sing maen. aku pengin dadi bakul kangkung lah mad. 


ucrit : ya ayuh. tapi tak takon dimin lah ya. deneng kowe ujug ujug pengin dadi bakul kangkung, sebabe apa kowe mad. apa sing dadi dasarmu dodol kangkung. 


utreng : geh mad. aku wis surpe nang pasar wage purwakerta. pasar kroya. pasar ajibarang. pasar gumilir. sing jenenge bakul kangkung kuwe. mangkate awan dewek. baline paling gasik. alias selalu laris manis dagangane mad. 

ucrit : temenan kuwe mad. deneng mengine temen. 

utreng : temenan koh mad. cukup gawa keranjang disogna boncengan motor. kuwe wis bisa nggawa satus bengket kangkung. kulakane kur telung ewu. bisa didol pitung ewu mad. mbok batine akeh mad. 


ucrit : ya lumayan banget kuwe mad. ayuh mangkat mad.  kowe ngerti alamate mbok mad. terus kiye rencanane arep langsung kulakan apa supe dimin. 

utreng : ya rencanane langsung kulakan mad. aja akeh akeh dimin lah. semampune dewek bisa nggawa bae. dadi ora angel gawa motore. 

ucrit : ya wis dadi. terus gombonge ngendi kowe ngerti apa ora mad. 

utreng : lah kuwe mad. aku babar blas ora ngerti sing jenenge gombong. aku tau diajak meng gombong kur sepisan pisane ji. ganu kondangan tempate ora adoh sekang pasar gombong. 


ucrit : lah kepriwe. gombong mbok amba lah. ya mengko ora gutul tempate. kepriwe mad. malah bisa ilang dewek kiye mad. ujarku kowe wis semangat sebabe wis ngerti. 

utreng : lah soal kuwe gampang mad. takon bae karo bapak pulisi. toli mengko ditidokna. nek takone karo bakul nang pasar. biasane ora ditidokna. soale mbok dikira saingan deyan mad. 


ucrit : tukang parkir be cokan gelem aweh ngerti loh mad. sing penting udude metu ya mad. 

utreng : ya bener kuwe mad. cerdas deneng kowe mad. ayuh mangkat siki mad. mbok kawanen. panans nang ndalan lah. 


ucrit : mengko dimin mad. sabar. ana sing arep tak takokna maning. 


utreng : apa maning  mad. wis ayuh karo mlaku. takon karo mlaku toli bisa mbok mad. 


ucrit : ora mad. aku arep takon. kowe gawa duit nggo tuku bensin mbok. karo duit nggo kulakan kangkung sisan apa ora. 


utreng : he... he... ora mad. aku kur gawa duit rolas ewu nggo bakal tuku udud karo es. dadi dewek ora kecut lambene mad. 

ucrit : gobel kowe ya mad. wis tak duga jane ket mau. tapi aku jajal positip tingkring mad. jebule malah bener dugaane inyong mad. 


utreng : positip tingking mad. udu tingkring. kowe lah  tingkring nek ngising. nek aku juga positip tingking karo kowe mad. kowe mesti duwe duit akeh mad. 


ucrit : sih lah. bebeh temen karo duitku. siki sing duwe acara kowe. deneng aku sing kon kedangkrakan ngetokna duite mad. kepriwe jane. 


utreng : mbok dewek ce es kanca wis kraket banget kaya perangko matere lah mad. nek ana kowe, mesti ana aku. mbok begitu mad. 


ucrit : iya kraket kaya sempakmu sing ora tau dikumbah. mbuh lah. dasar sanmad gobel koh.