Sabtu, 09 September 2017

cerpen sanmad gobel : kesurupan masal

akeh berita sing ceritakna nek ana kesurupan masal, maksude kuwe akeh wong sing kesurupan nang wektu sing pada. kaya janjian bareng bareng kesurupan. dadi ora mung ebeg sing bisa kesurupan barengan tok, siki nang sekolah, pabrik, kantor. malah jere nek nang mol lagi ana diskon gede, ibu ibu melu kesurupan masal. lah kiye ana cerita demit karo demit lagi curhat soal kelakuane menungsa. kaya kiye ceritane : 


grandong : mad. aku wingi nembe olih borongan nang desa sing dicekel kaki grasi. dukun kenalane kaki grasi njaluke bisa gawe kesurupan tapi sing bareng bareng, nang sekoloahane menungsa. targete bisa 100 wong kesurupan bareng. 


gondrong : wuih cair ya mad. nek saben dina ana pegawean kaya kuwe. ya cair. kowe bisa tuku menyan karo dupa sing kualitas ekspor kuwe. nek kowe duwe menyan karo duwe akeh, demiti ngendi sing ora bakal ngelirik kowe mad. 


grandong : gobel kowe ya mad. emang demiti kur butuh menyan tok. ora kabeh demiti kuwe menyanilistis. akeh demiti sing bagenol sing kur butuh cinta. menyan karo dupa bisa digolet bareng, asal kekeluargaan digawe sekang pondasi cinta mad. 


gondrong : lah kuwe kan teorine bae mad. siki deleng bae, apa ana demit sing ikhlas nulung demit liyane. ora pamrih, ora ana mad. kabeh butuh menyan mad. butuh dupa mad. ora usah munafik. jajal kae deleng menungsa sing jerene gawean sing paling apik. be polahe ngungkuli dewek mad. 


grandong : nek menungsa siki sih pancen ora genah mad. dewek malah sing sinau nek soal kebejatan. padahal ganu dewek sing ngajari menungsa. siki dewek kewalik, melu melu menungsa. nang menungsa, duit dari tuhane. nang demit, menyan dadi dewane. 


gondrong : menungsa kuwe pinter mad. kabeh bisa dadi proyek. ora ketang kesurupan be di enggo proyek koh. kaya kae pas lagi bolongi bukit nang sanding kali. jere arep nggo dalan dokar dawa. be malah ndadak nanggep nini turah kon ngibing. jere kuwe sing duwe kawasane. dewek ya bingung mbok. ujung ujunge menungsane olih duit bayaran. 

grandong : ngobrole karo mabur ya. aku arep mampir meng lumbunge kaki gotri. arep nyimpen menyan karo dupa ne lah. lumayan bisa nggo simpenan nggo anak putu ngemben. jere nek rajin nabung, ora rekasa tuane. 


gondrong : salut inyonge lah mad. kowe senajan demit ora tau sinau nang kayu growong. tapi utekmu lewih cerdas daripada demit liyane sing saben dina mangkat sinau nang kayu growong. 


grandong : ya ora kaya kuwe mad. mangguwa cilikane aku, wong tuaku duwe menyan, ya aku bakalane melu sinau mad. nggo tuku dupa be angel, maningga nggo mikirna sinau anak anake mad. 


gondrong : mad. ngesuk kowe ana borongan kesurupan nang endi maning. aku melu lah. mblenger kesuwen nganggur kiye lah. mbok olih, aku melu ngode. ben bisa nggo tuku klomodan lambe lah. 


grandong : lah nek kur klomodan lambe, gari merek meng menungsa. kan siki enom tua pada doyan banget klomodan lambe. tapi nek klomodan lambe sing jenenge rokok putihan. jan anta temenan. ora ana apa apane. ampas tok sing dibakar. 


gondrong : bener kuwe mad. aku bola bali nyicipi klamodan lambene menungsa sing jerene rokok putihan. malah wetengku mules. esuke mencret mad. tapi koh gumune menungsa doyan bae ya mad. 


grandong : lah kuwe mad. gusti allah kang murbeng dumadi wis nyiptakna sesuai kodrate. menungsa mangan sekang cangkeme. nek dewek sing jenenge demit, mangane kang irung. 


gondrong : mangkane irunge menungsa pada cilik cilik ya. pesek irunge. mblesek. akeh upile. kaya sing maca kiye koh ya mad. 


grandong : gobel kowe ya mad. sing maca kuwe irung pada mancung macung. tapi mancung yang tertunda. ha... ha... gobel kowe mad.