Senin, 18 September 2017

cerpen sanmad gobel : kerja jaga asu

nek wong kerja nang luar negeri, normale dadi asisten rumah tangga alias pembantu utawa rewang. tapi juga siki wis akeh pegawean liya kaya jaga wong jompo. nek ora jaga bocah cilik. soale wong tua ne mangkat kerja lorone. tapi ana pegawean sing marekna gemletek, ya kuwe kon jaga asu. kewan sing diingu nang majikane, terus biasane jumlahe ora kur siji. sekang kiye dadi cerita. kepriwe ceritane :


wardi : mad. deneng kowe bali kang luar dadi lemu banget koh. mesti betah kiye. duite ngumpul ya. cair lah pokoke ya. 


warto : sih lah mad. aja ndeleng sekang awake aku sing dadi lemu. aku nang kana pancen gaweane mangan turu, paling metu ngumah mlaku mlaku nang taman. kuwe be ora patia adoh. kur kuwe tok saben dina pegaweane. 
wardi : ya kepenak mad. sumpah kepenak banget kuwe. aku ya gelem kerja kaya kuwe mad. kapan arep mangkat maning, omongna agenmu kon goletna lowongan nggo aku ya. 

warto : lah ngapa bingung, aku bali genah lagi golet wong sing gelem ganteni gaweanku koh. nek kowe gelem, ya malah apik. ngesuk mangkat medikal ya. 


wardi :loh deneng, jere kepenak malah kowe bali. arep mbojo apa. kapan. deneng aku ora di wei ngerti nek kowe arep mbojo. 

warto : sapa sing arep mbojo. aku ora betah bae. soale nang kana pegaweane kur ngadusi, aweh mangan. enak maning panganane, sering tak cicipi. terus paling ya ngajak dolan meng taman. 


wardi : ya kuwe deneng, mbok kepenak bangetlah. biasane nek wong tua wis jompo ya angele nek nyewoki. tapi mbok wis karo popok dadi kepenak. 


warto : iya mad. nek wong jompo kepenak. tapi nek gaweanku ora kaya kuwe mad. udu wong jompo sing tak urusi. 


wardi : loh deneng. jeremu mbok adusi, mbok pangani. terus mbok ajak jalan jalan. ya kepenak banget kuwe. buktine kowe lemu. 


warto : aku lemu soal sering nitili panganane. senajan kewan panganane enak loh mad. nang gawean aku ngurusi asu jumlahe 8 ekor. ana sing gede, ana juga sing isih bayi. 


wardi : oalah. ngedusi asu. sih lah. bebeh temen. ngedusi awake dewek be bebeh. kiye malah kon ngedusi asu. ya najis lah. mending ganti judul bae kuwe lah mad.