Senin, 18 September 2017

cerpen sanmad gobel : godong dadi duit bag 2

ngelanjutna cerita sing wingi. wis karo perjuangan sing ora umumlah. mlaku adohe patang kilo, dalane munggah maning. jan marekna sengkil sikile. kemeng wetenge. untunge wong loro kuwe gutul umahe mbahe. lah terus kepriwe ceritane, yuh pada maca bareng ; mbahe : ana apa le. kowe adoh adoh meng umahku. ana kongkonan apa sekang ramamu. sehat mbok rama biyungmu.


hebring : iya mbah. ramane karo biyunge sehat mbah. aku ngeneh ora dikongkon nang ramane. anu meng ngeneh karepe dewek koh mbah.


mbahe : oh, ya maen kuwe. terus kowe meng ngeneh karo ngajak batirmu. mesti ana tujuane sing khusus ya. soale kancamu kiye sekang raine wis keton ruwet kaya benang gelasan mbundet.


hebring : joz banget loh mbahe. ngerti bae nek aku karo kancane arep ana tujuan khusus. nek soal raine kancaku kiye, anu wis gawan bayi mbah.


mbahe : lah terus apa tujuane kowe meng ngeneh. arep njaluk jimat jaran goyang domang apa semar senjep.


hebring : ora mbah. aku meng ngeneh arep njaluk jimat lulut mbah. ben sapa bae nang dunya bisa lulut karo aku. termasuk duit karo wong wadon mbah. mbahe : ha... ha.... aku jane ya wis ngerti. tapi tak omongi ya le. ora nana sing jenenge jimat kaya kuwe. kabeh mau kur reka reka tok le.


hebring : deneng kaya kuwe mbah. karo putu aja pelit pelit mbah. aku njaluk temenan kiye mbah. gaji sekang kerjaanku ora tau cukup nggo kebutuhan urip. padahal aku wis ngirite pol.


mbahe : geh le. tak ceritani ya. ganu kuwe mbahe uripe nang ngisor. mbah wadonmu kuwe anak tunggal. lah mertuaku kuwe duwe karangan hektar hektaran.


hebring : lah terus apa hubungane karo jimat mbah.

mbahe : saben ganu gawa panenan meng pasar. sering ketemu wong mumet. tak kon meng umah. terus tak wei nasihat. baline tak wei duit.


hebring : oh kaya kuwe ya mbah. tapi deneng mbahe terkenal banget mbah. kepriwe kuwe.mbahe : genah bar tak nasehati. terus tak wei duit. karo tak omongi. kiye duite jin. di enggo usaha sing bener. nek nganti duite nggo foya foya, nek ora ya ora nggo usaha. mengko sing duwe duit kesuh. njukut nyawamu. mangkane wong sing pada tak wei duit pada sukses. soale keweden. padahal asline ora kaya kuwe.


hebring : oh kaya kuwe ya mbah.


mbahe : lah sing wis sukses, pada balekna duit sing diwei. awehe tikel tikel akehe dibanding duit semula. selot suwe selot akeh duit sing dibalekna. dadine aku wedi. mangkane siki aku pindah meng puncrit gunung.hebring : oalah. kaya kuwe ceritane. dadi siki aku ora bakal diwei jimat ya mbah. terus kepriwe kiye carane ben aku sugih mbah.


mbahe : kuwe tah gampang. kowe ganteni aku ya dadi mbah. soale aku wis suwe banget urung plesiran kiye. pengin ndeleng kembang sakura karo pengin nonton pilem miyabi koh.


hebring : lah ya bebeh lah mbah. rika ya wis tua isih bae seneng nonton pilem kaya kuwe koh. ( karo mbatin ) gobel banget ternyata mbahku kiye.