Minggu, 17 September 2017

cerpen sanmad gobel : godong dadi duit

nembe awal bulan, tapi isi atm gari pirang perak. marekna mumetlah. gajine ora cukup nggo kebutuhan urip. tapi genah nek ora kerja malah nambah mumet. nek wong nganggur, arep utang meng warung ya ora bakal dipercaya. siji sijine dalan ya golet sampingan. sing ora ngganggu wektune kerja tapi hasile bisa gede. terus kelanjutane kepriwe ;hendro : mad... aku utang duite lah. gajiku wis entek koh. gari seket ewu kuwe be nggo bayar utang bensin. dadi bisa utang maning.

hebring : lah mad. apa kowe ya ora ndeleng aku lah. giyeh delengna. aku udude be wis nglinting. sakitnya tuh di mbathuk mbok lah.


hendro : jebule ya pada bae ya mad. ujarku kowe kerja nang kantor bakalane uripe lewih maen dibandingna aku. ternyata malah lewih parah ya mad.


hebring : lah jelas kepenakan kowe lah mad. wong kowe wis ora ngrenggah  cicilan montor. aku isih telulas wulan cicilane. urung nggo saben dinane nggo ninggali duit nggo bojoku.


hendro : gaji walopun wis standar u em er. tetep bae ora cukup ya mad. kudu golet sripilan kiye mad. usaha sampingan lah.

hebring : nek kuwe wis tak pikirna mad. rencana aku arep nemoni mbahe aku sing dadi kuncen nang petilasan sing nang kulon kali pring mladang. mbok sapa ngerti bisa nggo usaha sampingan lah mad.


hendro : lah sih. kepriwe kuwe ceritane. apa hubungane petilasan karo usaha sampingan. ujarkulah malah arep dodolan criping dibalado pedes terus di dol nang o elek apa tokone doi. 

hebring : ya pada bae mad. mbok mbahku kuwe kuncen petilasan. jere duwe jimat sing sekti bangetlah. arep tak dol nang toko o elek lah.


hendro : jos temen kuwe koh. jimat apa kuwe. bisa kon ngapa bae jimate. bisa gawe duit apa ora. bisa ora godong dadi duit kuwe. nek bisa godong dadi duit, aku njaluk siki lah.


hebring : lah gobel banget kowe loh mad. emange jimat kuwe kaya pembantu apa. bisa di kongkon nganah ngeneh. mbahku bisa gawekna jimat. di matera terus dadi jimat.


hendro : oh... kaya kuwe ya. terus arep mbok jaluk dimatrani apa mad. di matera jimat lulut mad. ben kabeh se dunia dadi lulut. termasuk si atun sing demplon kae mad.


hebring : gobel kowe ya mad. pikirane wadonan bae koh. emange seneng karo wong wadon ora karo duit apa. dompetmu be ora ana duite babar blas koh.


hendro : lah nek wis duwe jimat kuwe kan. bisa gawe duit lulut meng inyonge. otomatis nek wis duwe duit. sapa sing ora gelem karo aku mad.


hebring : oh iya ya mad. daripada di dol. mending dewek njaluk digawekna jimat meng mbahku bae ya mad. jimat lulut. kan dewek bisa sugih dadi ora usah dodolan nang o elek.


hendro : lah kuwe deneng dengkule di enggo. aja nganggo isi njero endasmu. ora ana isine kuwe. percuma.


hedring : sih lah. pada ikih kaya kowe. aku sih mending uteke aku ana loro. daripada kowe dibuntel godong terus dibakar ben kanggo gawe.


hendro : kuwe jenenge otak otak mad. jan nggole ngece keterlaluan koh. kaya aku kuwe regane koh dadi menungsa.


hebring : lah apa kowe pengin diregani pira mad. gari cem. njaluk diregani pira. mengko tak tawakna nek lagi pahingan.


hendro : sih lah. emang aku wedus apa, ditawakna nek pahingan. kowe bae nganah. mbok sapa ngerti bisa payu larang.


hebring : kiye kowe arep padu bae apa arep melu aku lunga meng gone mbahku. kepriwe sidane.


hendro : ya melu mad. ajak ajak nek arep sugih mad. yuh mangkat. tapi karo montormu ya mad. bensin motorku sat gereng koh mad.


hebring : oalah. batir apa jane kowe arane. apa apane kur bisane nunut batir tok. wis ayuh mangkat.


hendro : lah ayuh. aja berisik bae loh. mengko kucirmu tak tarik ben  tambah dawa.