Sabtu, 16 September 2017

cerpen sanmad gobel : dalan sepure siki loro

siki pemerintah lagi demen banget mbangun, apa bae dibangun termasuk dalan sepur sing sekang jaman kuna kur ana siki. siki wis dadi loro. sing kena gusur ya ujug ujug dadi sugih. nganti bingung arep nggo ngapa duite. jan jane urip nang pinggir gili sepur ya ora ana kepenginan, tapi karena keadaan dadine ya diterimakna bae, kiye malah kon pindah terus diwei duit akeh. ya seneng lah. tapi sejen maning nek ndeleng cerita sing kiye ;


dower : sugeng sonteng mad bro. deneng diri kowe ngelamud nang nduwur watu kaya kiye. mengko nek kesurupan ya angel golet tambane mad. soale mesti njalukmu permen yosan sing ana huruf N nang njerone. ganu be angel, maninga siki. 


dolar : ngapa sih mad. saben ketemu lah mesti kowe ngece aku loh. apa kowe ora ngerasa isin lah mad. ndeleng lambemu kuwe. tikus karo bancet bisa turu bareng nang lambemu sing mekokoh. 


dower : sih lah. deneng maine fisik. lagian lambene aku kuwe sing dadi hoki maning. sapa bae mesti kenal karo sing jenenge dower. bujang ganteng sing umahe ngisor brug sepur. jajal nek kowe, sapa sing kenal karo kowe. paling mbok rama biyungmu. kuwe be terpaksa karena anak. dolar : gobbel kowe ya mad. aja gawa gawa rama biyung. siki kowe ngapa arep ngeneh ngeneh. ganggu wong lagi golet inspirasi. cita citaku pengen dadi filsuf terkenal sing pemikirane dienggo nang akeh wong. 


dower : filsuf sih apa mad. ngomong sing biasa bae ngapa mad. nek keduwure mbok kowe nyantog blabar kawat listrik lah. mati ora, tambah gemblung lah iya mad. 

dolar : oww.. dasar bocah ora tahu sinau. saben dina kur mangan bangku sekolah sih ya. filsuf kuwe sejenise karo ahli pemikir sastra. tapi nek filsuf kuwe lewih akeh bahas soal hal penting, kaya negara, agama, rakyat. kaya kuwe mad. 


dower : ora paham bae loh mad. genah nek aku karo kowe ngobrol kuwe kaya dalan sepur sing nang ngarepmu. pada luruse tapi ora gatuk. wis lah ngobrol liyane bae mad. 


dolar : mangkane nek ngerti ora bakal gutul, oraa usah takon mad. dadine ora keton bodone. geh... tak takon, kowe ngerti apa ora mad. kenangapa siki dalan sepure dadi loro. kenangapa mad, ngerti apa ora. 


dower : lah kuwe tah gampang jawabe. nek dalan sepure kur siji, mlakune sepur gantian. dadi ora bisa cepet gutul. nek siki wis loro. dadi sepur sing lewih cepet, bisa nyalip lewat dalan sing anyar kuwe mad. kaya kuwe ya takon koh. ujarku ya pinter kowe mad. jebule ya pada bae kaya penginyongan. 


dolar : hem... wis salah jawabe. isih ditambahi nyluwag ngomonge. mangkane nek arep ngomong kuwe lambene ditata dimin mad. diwei pomade ben madan rapi lambemu. 

dower : sih lah. kon aja ngomong fisik koh mad. isih bae loh ya. siki jajal jelasna salahku nang endi. aja kesuwen. mesti kowe garep mikir cara ngelomboni aku ya. 


dolar : geh mad. ngapa kudu mikir mad. nek ngomong karo kowe tah, ora perlu mikir. angob bae be kowe wis mumet nggole mikirna. arep tak jelasna apa ora kiye soal dalan sepur deneng siki dadi loro. 


dower : iya mad. jajal jelasna kepriwe kuwe. kenangapa. 


dolar : geh mad. nek ganu dalane isih siki. sepur sing kang wetan, ndadak nunggu sepur sing kang kulon mlaku. dadi pada enten entenan nang stapsiun transit. nah siki wis ora perlu mad. sing kang wetan, jalure dewek. sing kang kulon juga kaya kuwe mad. 


dower : oh kaya kuwe yam ad. terus kapan kuwe sepure bisa salip salipan kaya bis. ben aku bisa melu gawe meme nang pesbuk "sing penting yakin ". 

dolar : oh koplak. sepur ya ora bakal salip salipan kaya bis sing mbok maksud. sepur kuwe mlakune sesuai jadwal mad.lagian kowe ngerti ora, kenangapa sepur ora bisa salip salipan. 


dower : ora mad. kenangapa 

dolar : sepur kowe kur ana supir tok. ora duwe kenet. nek bisa mbok duwe kenet, mangkane bisa salip salipan. 


dower : ooo.. bener juga ya... pinter kowe ya mad.