Kamis, 07 September 2017

cerpen sanmad gobel : cabe cabean

saben dina parkiran ngarep pasar mesti rame, pengunjunge akeh banget. ora memper pokoke lah. apa maning nek dina setu minggu, parkirane nganti nganggo parkiran toko sebelah. wis gawe macet, terus sing sebelah ya mrengat mrengut bae dadine. tapi bagi sing jaga parkir, kura jenenge rejeki anak soleh. nek pancen rejekine ora bakal ketuker kaya sendal jepit. ndilalah dina kiye tanggal tua, cuacane madan mendung. dadine sing jaga parkir madan sante. nganti sempet ngajak ngobrol pengunjung sing teka. kaya kiye ceritane : 
ceplus : geh mba, rika deneng ayu temen koh. mangan apa jane saben dinane. ngeneh ditidoki ben aku melu dadi ganteng kaya artis lah. 


ciblek : aja mas, rika ora patut nek ganteng. apa maning koh dadi artis, ya mustahil banget ujaku. sing wajar wajar bae ngapa. apa nang umah kaca pengilone pada pecah kabeh ya. ceplus : sembarangan, nggole ngece madan nganggo urutan ya. dadi keton enak nang ati. kaya kuwe kan dadi ndegol nang perasaane inyong sing sensitip. mengko tak pelet kowe lah, nembe sekonyong konyong koder. 

ciblek : eh... emange lagu apa mas. aku ayu ya wajar. wong ket cilik panganane roti karo coklat. nek rika lah nemu roti nek lagi pas bada tok. kuwe be nang gone tanggane mbok. makane kepriwe arep ganteng. 


ceplus : sih lah. gobel banget kowe loh mba. senajan aku, nek terus terusan kaya kuwe. aku ya tersungging lah. eh salah... tersinggung maksude. 


ciblek : terus nek tersinggung arep ngapa ? arep ngantemi aku apa. wanine koh karo wong wadon. nek kalah omong ya bales karo omongan. aja main fisik doh ah. hem... wis ireng, kucel, ora cerdas maning. gak lepel deh ah... 


ceplus : oh kaya kuwe ya. siap lah. aku ya bisa bales omongan koh. aku kuwe asline anake wong sugih. nang kene kuwe lagi kon magang, dadi ngerti sing jenenge wong golet duit kuwe rekasa. 

ciblek : lah terus aku kon kepriwe, nek krungu kaya kuwe. kon dadi apikan. terus seneng karo rika. wong raine rika be bradag kaya dalan meng watu meja tumiyang. angel diliwatilah. 


ceplus : aja nilai wong sekang luare tok. don jangan buka jas kopere.


ciblek : jan. dasar ndesa.  dont judge the book just from the cover. 

ceplus : iya kuwe maksude. tapi ndeleng tumpakane dong. kiye deleng, gari milih. arep ef yu apa se be er. nang umah isih ana ninja karo er selawe. aku tah ora butuh ganteng, soale nek ganteng biasane senenge ya karo sing ganteng. 


ciblek : ih... maen ya motore ya mas. 


ceplus : ya iya dong. mangkane aja salah prediksi. wong nek bal balan, prediksine indonesia bakal kalah nek main karo madrid. tapi kan faktane, indonesia ora tau kalah. soale genah madrid ora tau gelem main karo indonesia. ha... ha... ha... 


ciblek : aku seneng karo wong lanang sing tumpakane motor maen mas. keton gagah loh. 


ceplus : nah kaya kuwe. siki kowe gelem ora dadi pacarku. 

ciblek : emoh lah mas. aku ora gelem pacaran. nek pengin serius, ya dibojo bae. 


ceplus : sanmad gobel kiye. ngimpi apa aku mau mbengi ya. deneng ana wong ayu sing langsung pengin dibojo nang aku ya. temenan kuwe mba. 


ciblek : temenan koh. yuh jujugna aku bali ya kena. meng ko tak kenalna karo wong tuaku karo anak anake aku. 


ceplus : seh.. seh... seh... anak anake rika. deneng ? 

ciblek : iya mas. aku randa. wis duwe anak 3. sing pertama bojoku tumpakane ef yu. terus sing keloro aku dibojo nang wong sing tumpakane ninja. nah aku siki rada nembe 2 wulan. bar rampung nang pengadilan karo sing tumpakane er selawe, ditinggali anak siji. 

ceplus : cleguk ( karo ngusap batuk sing kremad kremod ngrungokna ceritane ) 

ciblek : kenangapa mas, deneng pucet. apa urung sarapan. yuh jujugna bali, mengko tak gawekna sarapan karo wedang kopi susu anget. aku pengin ditumpaki. eh salah numpak wong sing duwe se be er koh. 


ceplus : gedubrak ( semaput karo kejet kejet, pernyakit ayane kambuh ) mbrupusi. 


ciblek : mas... mas... kenangapa mas.