Rabu, 13 September 2017

cerpen sanmad gobel : bojoku lagi karo bojone

nek dunia anak moda jaman siki pancen mbuh. angel nggole nemu nalare. isih cilik wis pada nyeluke pipi mimi, padahal ngumbah seragam abang putih be urung jegos. sing madan gede, nek katokan pada mlorot ben keton cawete. nah sing wis kaplak malah ngajari sing ora genah bae. pacaran ora, tapi glendam glendeme wis kaya bojo selawase. tapi sing marekna mumeti maning, siki sing krasane ayu duwe pacar ora kur siki. sing dadi pacare ya pada ngrumangsani nek cewene duwe pacar maning. mumeti mbok. 


aldi : helo mad bro. bagaimana kepriben kiye, deneng malem minggu nang rumah bae. apa ora trapeling karo yayange sing denok deblon. kepriwe kiye mad. mesti ana sing salah kiye mad. mesti mad. betul ya mad. 


alan : jos banget tebakanmu koh mad. kaya dukun bae koh.tapi ya ana mempere wong kowe lahire be kur nang dukun bayi, ora mampu rumah sakit acan. ya memper nek madan mambu mambu dukun. 


aldi : sih lah. ora kaya kuwe mad. deleng inyong mad. nembe bali malem mingguan. kur sedela tok. soale yayange aku ngesuk mlebu esuk nang gaweane. dadine sebagai pacar sing pengertian, aku bali gasik mad. lah nek kowe kan biasane be malah baline esuk, siki kon malah nglamud kaya kentongan pos ronda. 


alan : berisik kowe mad. suaramu kaya bakul ember nek lagi tawa keliling kampung. pating gembladag. aku kuwe lagi bingung mad. jere batir kudune gelem ngerungokna curhate inyong ya mad. 
aldi : curhat. kaya mamah dedeh bae koh. curhat dong mah. ya ngesuk gasik kowe nonton tipi shubuh shubuh. kuwe bisa curhat. ha... ha... 


alan : gobel kowe ya mad. tau mangan bangku sekolah apa ora jane kowe. ket mau ora duwe peri kebatiran temen koh. 


aldi : melasine sobat bro ne inyong kiye. lagi sensitip kaya nek lagi em. wis cem cerita. kepriwe permasalahanmu. sapa sing arep di gebugi. gari ngomong. mengko aku tak rewangi mlayu bae. 


alan : sih lah. geh mad. aku arep cerita. 


aldi : ya mad. kepriwe. 


alan : pacare inyong sing jenenge susan kuwe kan jan jane selingkuh karo aku. deweke kuwe wis duwe pacar. terus kenal aku dadi seneng. nah siki aku karo susan kuwe bekstrit mad. pacare susan kuwe kerjane nang luar kota, nek lagi libur. ya mesti ngapel meng gone susan. 


aldi : oh kaya kuwe ya mad. dadi siki bojomu lagi karo bojone ya.  ha... ha... dadi kowe kiye cowok simpanane susan dong. ha... ha... icikiwir. 


alan : gobel kowe ya mad. rungokna kiye. aku wingi diomongi nang susan. jere wengi kiye arep mutusna pacare. jere alesan LDR dadi ne ora bisa lah. komunikasine angel. 


aldi : oh LDR kuwe Lagi Dadi Randa ya mad. mangkane kowe sikat ya. kesepian sih ya mad. ya ngonoh berjuang mad. moga bae susan bisa dadi pacarmu temenan. 


alan : lah kuwe sing dadi masalahe mad. miki aku ndeleng depe we a ne susan ganti koh mad. numpak ninja anyar metuan rong ewu wolulas sing jere urung akeh sing duwe mad. 


aldi : lah terus apa masalahe. 

alan : masalahe genah miki tak takoni nang we a. kepriwe rencanane. sida mbok yang.lah susan malah jawabe. ketone di pending mas. soale pacare aku nembe tuku ninja anyar. eman eman lah. masa pacar kualitas tinggi di culna bae arep ngeboti sing kur gawanane piksen. 


aldi : ha... ha... ya mesti kaya kuwe. genah wadon siki ora bodo. wadon elek golete sing ganteng. nah wadon ayu golete sing sugih. lah kowe kuwe golongane disenengi wong elek. kur modal ganteng tok mad. sadar mad. ganteng kuwe ora cukup. 


alan : berisik kowe mad lah. ora aweh solusi. malah madani kancane dewek koh. 


aldi : solusine gampang koh mad. kowe duwe rong pilihan. pilih dadi idaman wong wadon elek apa ganti tumpakanmu ben bisa dadi pacare susan. gampang mbok. 


alan : kaya kuwe ya mad. ya wis lah ngesuk tak dol piksene nggo depe se be er rongatus seket lah. mbok malah lewih maen ya mad. 


aldi : ya kuwe deneng pinter. tapi sing dadi masalah sapa sing gelem tuku motormu. wong es te en ka be ora ana. apa maning be pe ka be ne. mas bro ganteng sing melasi banget koh ya.