Senin, 25 September 2017

cerpen sanmad gobel ; bedane cabe cabean, jablay karo kimcil

dina kiye bocah enom akeh kumpul nang tempat tongkrongan. sing duwe duit ya nongkronge nang cape, sing ora duwe duit ya cukup nang blibliran alun alun. tapi nek soal bungahe ati ya pada bae. malahan sing pada jagongan nang alun alun duwe kesempatan lewih akeh nggole ngematna suasana karo lingkungan. termasuk dadi bahan gosip sing kadang aneh tur merguyokna. tapi genah wong anak gaul ya apa bae kena. termasuk kandahan sing tak ceritakna kiye. wiwit : mad. kowe duwe udud apa ora. cangkemku kecut banget koh. wis ket mau awan urung udud kiye. lagi langka duit koh. 


widong : lah kowe. ujarku uripmu kaya nang ngisor talang. garing. saben ketemu mesti sambate ora duwe duit. ora duwe udud. sambatan liyane ngapa. 


wiwit : lah jane ya akeh sing pengin disambatna, tapi genah mbok ngerepotna ya dadi njaluk udud bae lah. toli ora abot. idep idep bantu ngurangi pernyakitmu. 


widong : oh dasar gobel. rokok kuwe ora gawe pernyakit mad. sing gawe pernyakit kuwe genine mad. jajal bae nek ora disumed, ya ora bakal dadi pernyakit. 


wiwit : iya ya mad. ih ih... mad. kae deleng. ana sing bahenol koh. manjleng temen koh. bokonge guntir kaya bokong motor N Max. susu ne kaya bemper dam trek. modod. tapi deneng sayange gole dandan menor temen ya. karo nek klamben madan ora cocok karo suasanane ya mad. 


widong : lah kae sing jenenge cabe cabean mad. ciri cirine pancen seneng nonjol nonjolna awake. terus saking pengin menonjol. mangkane nek dandan karo klamben ora pas. kebablasen. 


wiwit : deneng kowe ngerti ya mad. apa kowe duwe pacar cabe cabean mad. aku gelem lah mad. dikenalna nganah mad. 


widong : sih lah. aku tah ora gelem karo cabe cabean. soale wonge seringe ora jelas. egoise pol. tapi nek karo duit ora patia jalukan. nek aku lewih demen karo jablay nek ora kimcil mad. 
wiwit : deneng jablay mad. jarang dibelai ya mad. kaya jeneng lagu bae ya mad. lah terus apa bedane karo kimcil mad. ngertian banget kowe koh mad. 


widong : ya jelas ngerti wong kancaku akeh. ora kaya kowe. kur kancamu se desa mu tok. ora gaul. pengin ngerti bedane jablay karo kimcil apa ora. 


wiwit : ya positif mad. senajan udude wis arep entek mad. kowe mbok bakal tetep cerita karo aweh aku udud maning ya mad. 


widong : mbuh lah. genah kiye resikone duwe batir fakir. geh mad. jablay kuwe cewek sing wis duwe pacar. tapi hubungane ora jelas nek ora ya hubungan jrak jauh. dadine kesepian. 


wiwit : oh kaya kuwe ya mad. mangkane diceluk jablay ya mad. nah terus nek kimcil kuwe kepriwe mad. apa bedane. 

widong : ngalih lah. aja perek perek ngapa nggole njagong. risih ngerti, mbok wong ndeleng dikira dewek hombreng lah. ngalih lah mada adoh sepetil ngapa. 


wiwit : lah jan. wong pengin ngerungokna serius koh. dadi aku bisa sinau sekang kowe. wis pinter, emang banget maning karo aku. 

widong : gobel kowe lah. geh. nek kimcil kuwe biasane asal usule pada karo cabe cabean. sekang keluarga broken home. nek ora wong tuane sibuk dewek. utawa lunga meng rantauan. soal keuangan kuwe cabe cabean mesti cukup. mangkane bisa tuku klambi sing norake pol. 


wiwit : lah  wong sing ditakoni bedane kimcil koh. malah cerita cabe cabean. mbok miki wis diceritakna lah. siki gari cerita soal kimcil mad. 


widong : mangkane rungokna mad. nek kimcil kuwe biasane ora duwe keluarga sing mampu nggo nyucuki kebutuhan gaule si kimcil. mangkane pas metu, kimcil kuwe mesti golet seseran. mbuh dadi pacare wong sing duite akeh. nek ora ya dadi simpenan om om. 


wiwit : oh... dadi aku salah paham ya mad. ujarku malah jablay sing dadi simpenan om om ya mad. terus mad, mbok kimcil kuwe bocah cilik ya mad. apa wis olih dadi simpenan om om. ujarku wong wis madan dewasa sing gelem dadi simpenan. 


widong : lengob kowe mad. mandeg kuwe tangane aja udud bae. kimcil pancen cilik mad. nek siki akeh sing wis gede terus isih disimpen nang om om ya akeh. malahan nganti dadi bojo enom lan duwe anak mad. 


wiwit : ya kaya kuwe ya mad. aku paham ya mad. terus kiye berhubung aku uwis ora olih udud maning. siki wektune bali yuh mad. 


widong : oh kaya kuwe ya mad.... kanca apa sih kaya kuwe jenenge. minggat nganah kowe.