Sabtu, 23 September 2017

cerpen sanmad gobel : bali karokean

bali kerja sekang luar negeri, duite pirang pirang. marekna kanca batir pada iri pengin duwe kesempatan kerja nang luar negeri. dadine nek kanca batir bali kang luar, mesti pada ngerubung. ya kumpul batir, ya karo gendu gendu rasan. terus akhire pada lunga golet hiburan nang karokean. ngesuke pada kumpul maning, pada cerita kejadian mau mbengi. kaya kiye ceritane ;gombloh : lur, kepriwe mau mbengi. jos mbok, pada seneng kabeh apa ora. nek aku nang korea saben minggu gunane lunga meng karokean.


gomang : lah apa maene karokean. mbok kur nyanyi karo maca tulisan nang tivi. nek kaya kuwe sih aku bisa nang umah. ngajog aku lah. mending turu sih genah.

gombloh : deneng kaya kuwe. dasar wong ndeso ya kaya kuwe. nek karokean nang umah ya kena. tapi kan tempate sing marekna beda. kae temboke ana peredame, terus ruangane adem.


gomang : kamarku be bisa digawe kaya kuwe lah. siki be ana sing adol lampu kelap kelip nggo ganti lampu kamar. kur bedane genah nang kana bisa pesen panganan, nek nang umahku ndadak gawe dewek.


gombloh : ha... ha... ya ora apa apa lah. tapi mbok seneng mbok. kumpul karo kanca batir. apa maning aku sing suwe ora ketemu kanca batir.


gomang : positif mad. aku ya seneng banget lah. wong dewek mbok kancanan sekang cilik. siki kowe wis sukses, nek aku isih kaya kiye bae koh. 

gombloh : jenenge rejeki kuwe wis ana sing ngatur mad. dadi ora usah khawatir mad. ora bakal ketuker. mengko toli ana wektune kowe sukses juga mad.


gomang : tapi mbok rejekine aku ketuker karo kowe ya mad. soale kan ket cilik dewek bareng terus. mbok ndilalah malekate salah nyatet ya mad.


gombloh : gobel kowe ya mad. emange malekat kaya kowe. gampang kelalen. ganu mbok aku wis tau ngajak kowe mangkat ngode nang korea, tapi kowe malah ngece. jere nang kene be bisa mangan. ngapa kudu kerja nang negarane wong.


gomang : deneng kowe isih kelingan mad. aku be isin nek kelingan omonganku kuwe. ngertia ganu aku melu ngode meng luar ya mad. ndeyan aku bisa sukses kaya kowe ya mad.


gombloh : wis aja iri karo aku. ngesuk kowe tak ajak meng kota. daftar sekolah bahasa, ben bisa kerja nang korea. sinau sing bener. ben cepet mangkat.


gomang : lah mad. aku nek soal sinau bebeh banget koh mad. kon macul apa kon nderep ya kena lah. uteke aku wis kedul. nek kon kursus ya angel mlebune ketone loh.


gombloh : deneng kaya kuwe koh. jere pengin sukses kaya aku. kon sinau tok koh ora gelem. mangkane duwe utek aja akeh akeh. siji bae tapi aja disogna dengkul ya.


gomang : sih lah. aja ngece ngapa mad. cara liyane bae ngapa. wong kon ngomong bahasa indonesia sing bener be ora lancar, apa maning nek kon bahasa korea sing ora tau ngerti kaya ngapa.


gombloh : ha... ha... ya wis lah mad. pancen rejekimu kur semeno, ya diterimani ya. mbok sapa ngerti rejekimu sing semending, malah mangler gutul tua.


gomang : iya ya mad. tapi nek nang korea kerjane sih ngapa mad. deneng kowe gajine gede banget ya mad. sejen temen gaji sing tak terima dadi kuli tani.


gombloh : kerjane ya pada abae mad. nang pabrik. tapi nang kana genah menungsa kur ngawasi mesin, dadi kerjane kur sepetil tok. nek soal gaji. jane ya pada bae nek di itung itung.


gomang : lah ya sejen bae lah. wong buktine kowe nang korea 3 tahun, wis bisa gawe umah. duwe motor maen, duitmu akeh. ya ora mungkin nek gajine pada bae.


gombloh : maksude gaji karo kebutuhan hidup selisihe ora akeh mad. kuwe nek urip normal. tapi genah nang kana kudu ngirit, urip sederhana.


gomang : maksude nek mangan masak dewek karo kanca batir kaya pas aku kerja nang bekasi apa. ya sengsara banget, saben dina mangan sega endog nek ora mangan mi rebus saben dina.


gombloh : ya kurang lewih kaya kuwe mad. kur nang kana ora ana mi rebus kaya nang indonesia. dadine gawene mi bungkusan biasa, terus gawe bumbu dewek.gomang : ya ternyata melasi kowe ya mad. ujarku gajimu gede banget dadi bisa ana lewihane akeh. nek kaya kuwe ya aku mending dadi kuli tani bae lah.


gombloh : berarti wis ora iri ya mad.

gomang : wis ora iri lah mad. tapi aku di utangi lah. arep nggo tuku udud, sisane arep nggo masang togel ya mad.


gombloh : ha.. ha.. mad. mad. gobel mu ora mari mari ya mad.