Senin, 11 September 2017

cerpen sanmad gobel : bakul togel

sing jenenge togel kuwe pancen serba salah, nek di bebasna malah bisa marekna masyarakat pada bebeh masang. jere kowe akal akalane pemerintah bae ben bisa ngeruk duit wong cilik. tapi nomere jarang nembus. nah terus nek togel dilarang, malah wong pada seneng senajan jarang banget olihe. kur nyerempet bae wis seneng banget koh. apa maning bisa nembus rong angka, wis kaya nemu duit sekoper senenge. tapi genah nek dilarang sing marekna deg deg ser. 


turmin : kang wengi kiye aku yakin bakalane nembus kiye kang. soale wis telung dina kiye aku koh diwei pertanda ngalam kiye. lagi ngising, ngerti ngerti ana ayam kluruk. 


tusiman : lah ya mesti lah mad. wong kowe mbok nek bali ngojek kuwe are shubuh. nah ngisingmu pas jame ayam pada krulur. ya mesti ngepasi lah. 


turmin : nek kuwe ya ana mempere. tapi gyeh. jajal dinalar bae. aku lagi turu nang risban teras mburi ngumah. andingi wingi. tangi tangi mbok raine aku globot tai ayam. jajal kepriwe kuwe, ya ora masuk akal lah. 


tusiman : apa maning kuwe kang. mbok rika dewek sing cerita nek wingi pas manisan bar tuku babon nggo anake rika. jere ben di ingu. mengko nek ngendog bisa didol. duite nggo sangu sekolah anake rika. nah siki babone ngandange nang nduwur risbane rika. 


turmin : apa iya lik. 
tusiman : lah mbok ora percaya gari nganah ditiliki. mau be aku arep ngleyeh karo nungguni wedusku mangan nang galengan mburi umahe rika. malah risbane akeh tai ayame. nganah ditiliki mad. 


turmin : oh kaya kuwe ya kang. tapi ora bae. mau ya kang aku jujug wong ngojek meng grumbul kulon kali. ping pindo jujugna wong ngojek. loro lorone pada nggawa ayam kabeh koh kang.kaki kasdi ya pada bae, jere mau bar jujugna wong ngojek ya gawa ayam. 


tusiman : ya salah maning kuwe. wengi kiye lagi ana lomba adu ayam tingkat provinsi. khusus adu ayam wengi. dadi ben rame. soale nek wengi ayam kuwe wis madan rabun, dadi tarunge malah maen. 


turmin : waduh berarti aku ora cocok kiye ya rumusane. ujarku bakalane metu shio ayam wengi kiye. dadi arep tak pasangi. jebule anu udu pertanda alam ya kang. 


tusiman : kowe bae sing gobel mad. sing jenenge pertanda alam kuwe sekang ngimpi nek ora ya kowe olih krungu sekang kegaiban. nah kuwe sing jenenge pertanda alam.mad... mad... ngimpi dimin kowe mad. nganah bali turu. 


turmin : wuih. kuwe pertanda alam kang. pitu enem kuwe kang. bakalan metu pitu enem. ngimpi mbok. ngimpi kuwe kewalikane karo ayam kluruk. sing kon pada sadar sekang turu. wis kang aku mantep kuwe. tak pasang pitu enem. kiye duite satu ewu. moga bae aku olih. lumayan bisa nggo tuku babon sing akeh. 


tusiman : hem... dasar wong wis kecanduan togel. ya kaya kiye. apa bae bisa dadi angka. mengko nek ora metu gari ngajok. kiye cepitire. siki kowe bali bae nganah. turu. ben olih wangsit sekang jin dan jun.