Rabu, 06 September 2017

cerpen sanmad gobel : ana tilangan

ora mung karena mbok ana teroris, siki rutin banget ana gelaran operasi nang dalan. apa maning nang lokasi sing wis biasa nggo tilangan. sing ora paham dalam alternatip, ya bakale kena setop. apese nek ora gawa surat surat. ya olih surat tilang. kadang ora gawa sim, nek ora ya es te en ka ne ketinggalan. lah ana ana bae. wong jenenge lagi apes. tapi dina kiye sing apes malah pulisine. kepriwe ceritane, yuh pada maca bareng bareng :
 
pulisi : setop setop pak. mandeg dimin. 


poltak : ( srusut crut, motore mandeg ) iya pak pulisi. 


pulisi : sugeng siang pak. tulung surat surate. 

poltak : aku wis suwe ora tau surat suratan pak. sumpah lah. paling sms an, nek mandan penting ya tilpun. nek nganggo surat kesuwen. 


pulisi : maksude surat surat motor. sim karo es te en ka. digawa mbok pak. 


poltak : tenang bae pak pulisi. tak gawa. sim a, sim b, sim c, es te en ka, be pe ka be. plat nomer asli, spion lengkap kanan kiri, lampu riting murub kabeh, lampu kota karo lampu wengi ya waras. tenang bae pak. 


pulisi : ( arep ngomong, tapi di sela maning ) 

poltak : mengko dimin pak, aku urung rampung nggole nerangna. angin ban ya atos, tutup pentil ana, spido normal, mlakune alon kur patang puluh kilo per jam. mbok ora mungkin ditilang.

pulisi : ( karo ndeleng meng boncengan mburi ) a...

poltak : paham pak, kiye bojoku. sing digendong anake aku sing paling cilik. sing nang mburiku persis anakku sing keloro. nah sing nang ngarep kiye anakku sing paling tua. nek anak bojoku kon ngebis, genah ora ana bisa liwat umahku. lagian, nek ngebis kudu bola bali ganti trayek.

pulisi : geh pak... ( dipotong maning )


poltak : meng dimin, tak rampungna ngomongku. nek kon diunjal. siki sekang umahku meng gone umahe mbahe adohe limolas kilo. berarti kudu bolah balik ping telu. bojoku dimin, terus anake aku sing tengah, terus nembe anake aku sing gede. nek bolak balik, bensine enteke akeh. daripada nggo tuku bensin, mending nggo tuku beras.


pulisi : sedela pak ( tapi isih kalah suara bae )


poltak : peraturane aku ya ngerti. kudune kan karo mobil. duit sekang ngendi. wong ngode be kadang kadang. kiye motor be di wei nang mertuaku. nek rika arep nilang aku. mending tak dunna bojo karo anake aku sin gede. tak jujugna anak sing tengah, mengko aku ngeneh maning. rika jagani ya, aja lunga.kep ( cangkeme ditutup karo tangane pulisine )


pulisi : wis nganah lah pak. aku mumet ngerungokna rika ngecebles bae. mengko uteke aku dadi gobel. siki rika nganah lunga lah. gawe macet malah nang kene. wis cepet lunga lah.

poltak : lah sing ngongkon mandeg ya sapa ( ngerundeng karo ngurubna motor )

pulisi : ( pas motore poltak wis adoh, terus ngeromed dewek ) kae wong apa crocokan ya. deneng nggole ngomong lancar temen, ora ana pedote koh. amit amit lah, moga bae ora nemu wong kaya kuwe maning.