Rabu, 30 Agustus 2017

cerpen sanmad gobel :sapi kurban glonggongan

jebule nek wektu kuwe cepet banget mlayune, nganti ora kerasa arisan kurban wis rampung. sing pada niat arep melu kurban, bisa kelaksanan. panitia lagi pada sibuk golet sapi sing lemu ginak ginuk sing akeh daginge, ben nggole bagi bisa rata akehe. ayuh pada ngerti ceritane kepriwe.


aris : mad, jere panitia mesjid rw sebelah, nek golet sapi nggo kurban kuwe kudu ati ati, soale siki akeh sapi sing diobat nek ora di permak ben dari keton lemu. 

amir : bisa ne sapi sapi dipermak. emange celana jin apa ? 

aris : maning kowe ketinggalan inpo kon. mbok kowe ngerti siki akeh sapi diinumi banyu sing akeh, ben keton lemu. dadi pas ditimbang tambah abot. 

amir : lah nek kuwe tah aku wis ngerti mad. sapi siki pada mangane pur kaya ayam, makane bobote cepet akeh. terus pas mangan aja kon karo nginum. 

aris : deneng kaya kuwe ya. ya seret lah. 

amir : gobel temen kowe koh. nek sapi kon mangan karo nginum ya ora bisa lah. wong menungsa sing duwe tangan. be gantian. mangan dimin, nembe nginum. mbok cangkeme kur siji. beda karo kowe nek lagi karo bojone. bisa disambi njahit nang bojomu. ha.... ha... 


aris : gobel banget kowe loh. gawa gawa bojoku koh. mbok lagi bahas sapi lah. ya ora nyambung babar blas.


amir : ya nyambung lah. mbok pada pada gede bempere. ha... ha... 


aris : mbuh lah. kowe sing nek ngomong kaya wong nek sekolah kur mangan bangku sekolah tok. makane ora pinter pinter. 


amir : brisiklah. arep nerusna golet sapi kurban apa ora kiye ? 

aris : ya lah... kepriwe nek dewek golet sapine nang desa nduwur. kan nang nduwur angel banyu. dadi ora bakal ana sapi glonggongan. beda nek kandang sapine sebelahan karo sier irigasi. 


amir : ide bagus kuwe mad. yuh mangkat. 


ora let suwe bocah loro kuwe gutul meng kandang sapi sing ana nang desa sing wis muncrit. sebelahan karo alas perhutani. sapine lemu lemu, mangane rosa. pokoke mengini banget lah. dadine bocah loro kuwe njajal nyang yangan karo sing duwe sapi. bajur wis sepakat, sapine dijujugna bali karo mobil bak meng mesjid tempat aris karo amir dadi panitiane. 


nganti wektune sapi bar disembeleh, terus diteteli dibersihi jeroane. nembe pada gotak. deneng sapi sing dituku sekang desa pereng gunung bermasalah. 


aris : mad. deneng nang njero sapine akeh temen acing nang atine ya mad. ujarku lah nang desa pereng gunung sing langka banyu ben ora di gelonggong. kiye malah akeh cacing atine. nasib nasib. 

amir : iya ya mad. deneng bisa kaya kuwe ya. apa enggane sapine merana. terus sakit hati. dadine akeh ati sing mlebu nggo ngleremna atine sapi ya. 

aris : gobel banget kowe loh mad. ya ora ana hubungane cacing ati sapi karo perasaan. 


amir : isss.... aja salah. nang gunung mbok nek wis wengi sepi. langka hiburan. akeh lemud. kancane jangkrik karo pediangan. mangkane sapine ngerasa sepi merana kurang hiburan. ditahan tahan diempet. selot suwe ya mrengkel atine. dadi cacing golet kesempatan, mlebu meng atine sapi. kaya kowe pas jaman pacaran, bisane golet golet kesempatan ngrogoh jeroan. ha... ha... 


aris : ha.. ha... tumben. deneng kowe bisa guyonan mad. tapi apa bener kaya kuwe sebabe ana cacing nang ati sapi ya mad ?


amir :kowe bae sing gobel mad. percaya karo omonganku. ndangan atimu juga akeh cacinge deyan. tak belek ngeneh mad.

aris : digilmu mrongos. dasal san mad gobel.