Kamis, 31 Agustus 2017

cerpen sanmad gobel : juragan empang

cerita nang perantauan seringe dadi tanggapan sing nylekamin kaya arem arem pasar buntu sing bakule mlesnong. saben rampungan mergawe, pada ngumpul nang kontrakan ora adoh sekang empang tempate pada ngode. cerita ngalor ngidul mbuh apa sing dadi tema. ujug ujug ana suara hape muni, dadine madan kesela sedela. ternyata telp sekang wong wadon sing jere tunangane. 


cimpluk : assalamu'alaikum mas. deneng rame temen koh. apa lagi nang pasar ? 

climuslam : wa'alaikumsalam adeku sayang. ya ora de. kiye nang kontrakan, biasalah anak buah pada kumpul nek rampung kerja. aku sing dadi pimpinan ya melu nimbrung ben keton akrab karo anak buah. 


cimpluk : oh kaya kuwe ya mas... kiye aku arep ngomong nerusna omongane biyunge soal tanggal apik nggo akad nikahe dewek mas. 


climuslam : iya kepriwe de. jere biyungmu kapan apike dinane. nek aku tah kapan bae siap. sing penting aku di wei tester ya. mbok sapa ngerti ora kualitas ekspor. 

cimpluk : oh kaya kuwe ya. aku dipadakna urang nang empange mamase apa. aku kuwe jaminan kualitas nomer wahidlah. ngungkuli kualitas ekspor. mbok ora percaya, dijajal bae nek wis sah. ora usah nganggo tes tesan. emange motor apa, nganggo dites di jajal dimin. 

climuslam : iyalah de. wong sekedar usaha. mbok sapa ngerti berubah pikirane. 

cimpluk : oh kaya kuwe. mas pengin au berubah pikiran apa ? dadi ora seneng maning meng mamase apa dadi ora kenal karo mamase maning. iya kaya kuwe apa ? 


climuslam : ya ora kaya kuwe maksudku. iyalah tak empet nganti ijab kebul kebul. 

cimpluk : ijab kobul mas. lagian jere biyungku 3 minggu maning akad nikahe mas. ora sabar temen. toli mengko dadi nggo mas kabeh. 


climuslam : 3 minggu maning ya. berarti ya tak telpone biyungku kon siap siap ngumpulna repekan suluh karo krambil tua nggo gawan. kowe doyan pete karo gori tewel apa ora. nek doyan tak gawakna sisan. 


cimplukan : ora usah repot repot mas lah. sing penting mas kawin karo niate bae sing ikhlas mbojo karo aku. ujarku ben ora ngrepoti, mentahe bae ngapa. kan praktis tinggal gesek, lebokna amplop. beres. ihik... ihik... 


climuslam : oh lahdalah... jebule kowe matre ya de. 


cimplukan : wong wadon ya wajar mas. lagian jere biyungku. duwe bakal mantu juragan empang. tapi ora tau digawani oleh oleh urang apa iwak bandeng. saben meng umah mesti gawane kelapa cengkir nek ora pari gabah. 


climuslam : lah kuwe tandane mantu sing maen kuwe. saben dolan meng calon mertuane selalu nyangking oleh oleh. aja dideleng sekang rega sing digawa. tapi repote nek nggawa sekang umah. 

cimplukan : lah mas. deneng ora tau digawani urang apa bandeng mas. 

clcimuslam : aku jane ya pengin gawani urang apa bandeng nek lagi meng umahmu de. tapi genah larang regane. ya eman eman aku nggole ngetokna duit. mending ditabung sih nggo agam meng ngarep karo kowe de. 


cimplukan : deneng kaya kuwe mas. mbok mamase juragan empang. deneng ngetokna duit. 


climuslam : ya pancen aku juragan empang. tapi ya kur juragan empang tok. nek isine empang ya duweke wong sing nyewa lah de. aku kur duweni empang tok. karo embret melu kerja dadi mandor empang. 


cimplukan : oalah. jebule ya kur menang jeneng tok. lah jan... 


climuslam : lah jan kenangapa koh de. ya ngajog banget nadane koh. ngerti aku kur dadi juragan empang sewanan kowe dadi ngajog dadi calon bojone aku apa de. 

cimplukan : ora ngajog mas. kur karo mbatin ngulang niat. mbojo karo njenengan dadi niat ngibadah, moga bae kiye ujian udu musibah. tut... tut.... tut.... hapene dipateni.


climuslam : gobele hapene dipateni koh. waduh juragan empang gagal mbojo kiye tah.... maaaakkkk.... aku batal mbojo mmaaaakkkk....