Selasa, 29 Agustus 2017

cerpen sanmad gobel : berita hoax

gedebag gedebug ana wong mlayu mlipir tanggul irigasi kaya bar ndeleng setan ora cawetan. mbuh kenangapa deneng awan awan ana wong melayu. tapi nek disawang sawang kaya kenal. sapa ya. wis perek nembe keton. jebule si bada sing ora tau pur puran. mlayu sipat kuping kaya wong keweden. banjur ndeleng ana wong sing kenal, bada nembe mandeg.karo megap megap, bada ngajak ngobrol. baron : ana apa pak. deneng playon nang tanggul, nek arep dadi atlit mending latihane nang gor bae. mbok sapa ngerti bisa olih mendali emas. kan lumayan bisa digadekna nggo tuku beras.

bada : ( isih megap megap ) gobel kowe ya. ana wong keweden malah digarapi. kudune kan kowe takon karo aweh banyu bening.

baron : oh kaya kuwe ya... ya wis diulangi maning nganah nggole mlayu. mengko tak tawani banyu kaya sing mbok jaluk. akeh banyu ikih kuwe nang irigasi.

bada : sih lah. dengkulmu kuwe busik. tak njagong diminlah. nembe tak ceritani kowe. pengin ngerti apa ora ceritaku ?

baron : cerita gari cerita koh. sapa sing ngelarang. sing playon ya rika. sing kesel ya rika. sing arep cerita ya rika. aku kan lagi sante karo nungguni sawah ben ora diapeli manuk.

bada : gobel kowe lah mad. geh kaya kiye. aku kan miki sekang bendungan. rencanane arep mancing. jerene akeh banget putihan nang bendungan. soale banyune lagi bening.

baron : terus, apa masaahe.. aku be ngerti nek nang bendungan akeh iwak putihan. apa sing aneh.


bada : ora kaya kuwe. pas aku lagi mlipir nang kidul bendungan. nggolet tempat ningkring sing strategis. jegigik aku ndeleng ana buntelan gede banget. dibuntel karung tapi wis bodol. lah aku kan penasaran, pas tak bowek, jenggirat aku kaget.baron : emange ana apa mad


bada : sekang njero karung metu tugelan sikil. jan keton banget. mangkane aku langsung jenggirat mlayu seporete lah. wedine pol.


baron : temenan kuwe.

bada : nggo ngapa aku ngelombo. wong jujur be urung tau koh.

baron : oh... gobel rika ya. ditakoni serius koh. malah jawabe kaya kuwe.

bada : ya serius lah.aku be rencana arep lapor meng bau ne. kon ditiliki lah. mbok sapa ngerti kuwe korban pembunuhan sing di tali asih. kan medeni kuwe.

baron : tali asih ? mutilasi deyan maksude.


bada : iya kuwe kutilasih.

baron : oh... dasar wong bisane mangan bangku sekolah, ya ora pinter pinter. gobel di ingu.


pleng ora suwe. akhire akeh wong kumpul. ana bau ne, pak pulisi, pak rt, pak rw karo kanca batir sing melu krungu. bareng bareng arep ndeleng buntelan sing jere ana tugelan sikil nang pinggir kali.nah pas wis gutul lokasi, pak pulisi dibantu warga nyutik karung sing jerene ana tugelan sikil. pas dilutik. glutak, metu tugelan sikil sing diceritakna bada. wong seanane pada kaget.tapi pak pulisi mada curiga, deneng tugelan sikile mulus temen ya.


pulisine : mengko dimin, ngeneh njilih cutike. koh aku penasaran. tak ogek maning ben keton kabeh.

bada : ati ati pak. mbok ndase melu metu. glinding meng kali. mengko angel nggole ngakali.


pulisine : tenang bae.oalah... ternyata kiye pancen tugelan sikil ( karo nyenteng tugelan sikile ). tapi kiye tugelan sikil boneka.


kabeh warga : ooohhhh.....


baron : tapi genah mirip ya pak pulisi. apa sikile bada ditugel nggo perbandingan bae pak pulisi.

bada : hust... ngawur. kowe mlebu pasal loh. perbuatan tidak menyenangkan.

baron : lah kowe ya kena pasal.

bada : pasal apa. apa salahku ?

baron : ya kena pasal menyebarkan berita bohong. penyebar berita hoax.

bada : deneng hoax. apa hubungane karo manten gubernur jakarta. gobel banget kowe loh mad.

baron : kowe kuwe sing gobel. sing nang jakarta kuwe ahok mad. nek hoax kuwe berita ngawur. kaya rai mu sing awur awuran gawene.


bada : sih lah. pelecehan koh.


pulisine : uwislah. maning maning. di cek dimin sedurunge gawe berita meng wong akeh. mbok dadine berita bohong. nek wis kaya kiye kan dadi repot wong akeh.

bada : ya pak pulisi. berarti aku salah ya pak pulisi. pangapurane ya pak. tapi aku aja diukum ya pak pulisi.

pulisi : tenang bae pak. rika ya ana benere. wong aku be miki kaget. tapi untunge tak cek ulang. dadi bisa genah nek kiye kur tugelan sikil boneka. wis bubar yuh.


warga ;huh... bada tukang hoax.